Archiwum z dnia luty 16, 2024

Wojewoda upomina Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Wojewoda upomina Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap został upomniany przez służby Wydziału Prawnego Wojewody i zobowiązany do przestrzegania procedury terminowego rozpatrywania wniosków przez Radę Gminy Zamość. Do Wojewody Lubelskiego zostały skierowane dwie skargi na działalność  Rady Gminy Zamość w zakresie naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego . Zarzuty dotyczyły niezałatwienia wniosków złożonych do Rady Gminy Zamość […]

Top