Archiwum z dnia luty 22, 2024

Służby nadzoru Wojewody Lubelskiego kolejny raz upominają Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Służby nadzoru Wojewody Lubelskiego kolejny raz upominają Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli zwraca kolejny raz uwagę na postępowanie w sprawie wydłużenia terminu na rozpatrzenie skargi i piszę do mieszkańca, że Rada Gminy Zamość nie dochowała terminu zawiadomienia skarżącego o wydłużeniu rozpatrzenia skargi zgodnie z przepisami Kpa. Służby nadzoru wojewody z uwagi na stwierdzony brak zachowania pełnej procedury Kpa w zakresie informowania o […]

Top