Kolejny projekt i pieniądze dla Gminy Komarów

Informujemy, że Gmina Komarów  jako Lider Projektu pozyskała z funduszy europejskich kwotę 8.180.324,46 zł na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej
w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego. W dniu 30 stycznia Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski przekazał umowę na realizację projektu. Pozyskana kwota ma na celu ułatwienie mieszkańcom 6 gmin w tym oczywiście naszym mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych przez internet. W projekcie są następujące gminy gmina Adamów, gmina Grabowiec, gmina Łukowa, gmina Radecznica, gmina Stary Zamość i gmina Komarów-Osada jako lider projektu.

Pozyskana kwota będzie rozdysponowana dla tych 6-ciu gmin i każda gmina będzie realizowała projekt według swoich potrzeb.

W naszej gminie planowane są następujące działania:

Uruchomienie portalu e-usług dla mieszkańców, umożliwiającego:

  • sprawdzanie przez mieszkańców stanu zobowiązań z tytułu podatków,
  • czynszów i dzierżaw, opłat skarbowych i innych;
  • składanie wniosków, deklaracji i informacji przez Internet;
  • otrzymywanie przez mieszkańców powiadomień oraz komunikatów o wydarzeniach, sytuacjach kryzysowych przez sms lub aplikację mobilną.

Planujemy również rozbudowę systemów dziedzinowych oraz wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Kolejnym działaniem jest cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium z udostępnieniem ich na portalu mapowym,

Projekt obejmuje również zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu.

źródło: UG Komarów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top