Zarząd Powiatu w Zamościu otrzymał absolutorium [ VIDEO ]

Rada Powiatu w Zamościu podczas obrad VIII sesji VI kadencji, która odbyła się 26 czerwca 2019 roku udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Zamościu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Radni podczas sesji przyjęli również Raport o stanie Powiatu Zamojskiego za 2018 rok a następnie jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Zamościu wotum zaufania. Podczas obrad VIII sesji Rada przyjęła też m.in. informację o stanie mienia, informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Rozpatrzono też sprawozdania roczne: powiatowych jednostek ochrony zdrowia, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe powiatu za 2018 rok. Rada Powiatu podjęła również uchwały dotyczące m.in.: -zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, -udzielenia dotacji do zabytków, -realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Video z obrad VIII sesji Rady Powiatu Zamojskiego:

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top