Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczebrzeszynie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w dniach od 9 września do 20 września 2022 r. prowadzi zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych zameldowanych na terenie Gminy Szczebrzeszyn z wyłączeniem terenu miasta Szczebrzeszyn i miejscowości Bodaczów, nie posiadających jeszcze przydomowej oczyszczalni ścieków, do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 – 2020. Osoby zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduję się na stronie internetowej : www.szczebrzeszyn.pl oraz dostępna jest w Urzędzie Gminy w Szczebrzeszynie w pokoju nr 26. Do deklaracji należy dołączyć aktualny Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów oraz mapę zasadniczą w skali 1:1000 do pobrania w Starostwie Powiatowym w Zamościu.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Szczebrzeszyn z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu (84) 682 10 95 oraz w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 26.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top