Kolejne remonty dróg w gminie Łabunie

Prawie 6 km nowej nawierzchni asfaltowej wyłożą drogowcy od Ruszowa-Kolonii do Łabuń.

To większa inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu przy wsparciu Gminy Łabunie. Przebudowywany jest prawie 11,5 km odcinek drogi LipskoŁabunie łączący trasę wojewódzką nr 849 z  krajową 17-stką na terenie powiatu zamojskiego.

Na modernizowanym odcinku drogi od Ruszowa-Kolonii do Łabuń oprócz nowego asfaltu na odcinku około 6 km, będą również odtworzone istniejące wcześniej chodniki, odbudowane pobocza, wykonane zjazdy oraz nowe oznakowanie i perony autobusowe. Cała inwestycja wyniesie ponad 26 mln zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz
Sadlik
z Kolonii Sitno.

To kolejna przebudowa drogi powiatowej w gminie Łabunie. Na ukończeniu są już prace drogowe na odcinku trasy: Łabuńki – Barchaczów – Antoniówka-Zubowice. Fragment Tu wykonano częściowo już zjazdy, wylano też drugą warstwę asfaltu. Do modernizacji tego odcinka drogi Gmina Łabunie dołożyła pieniądze z własnego budżetu.

Gmina Łabunie otrzymała również ponad 450 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej  nr 110886L w Łabuńkach Pierwszych.

Przypomnijmy – to nie jedyne inwestycje realizowane obecnie  w gminie Łabunie. Trwa przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej w Barchaczowie oraz nowego stadionu sportowego i dwóch boisk sportowych w szkołach na terenie gminy.

źródło: UG Łabunie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top