XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 14 lipca 2021 roku o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym wynika z potrzeby podjęcia decyzji budżetowych w zakresie gminnych projektów zgłaszanych w pierwszym naborze konkursowym programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nabór konkursowy wniosków ogłoszono 2 lipca 2021r. i trwa do 30 lipca 2021 roku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXI/280/21 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top