XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Jak tokarz skrawał gminnych prawników? [ V I D E O ]

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Była to kolejna sesja, która miała burzliwy przebieg.

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości głos zabrał jeden z mieszkańców Gminy Zamość. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy Zamość odczytał pytania przesłane pocztą elektroniczną od mieszkanki Wysokiego.

Mieszkaniec poruszył kolejny raz tematy związane z Funduszem Sołeckim, Funduszem Dróg Samorządowych oraz Funduszem Inicjatyw Lokalnych. W swojej wypowiedzi zwrócił się z apelem do radnych odnośnie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021-2030.

Mieszkaniec odniósł się krytycznie do wydanej decyzji przez Wójta Gminy Zamość z uwagi na wskazane w niej wyroki WSA i NSA w uzasadnieniu.

Narodowy Dzień  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to jeden z tematów pytań do Wójta Ryszarda Gliwińskiego skierowanych pocztą elektroniczną przez mieszkankę Wysokiego.

Mieszkanka Wysokiego pytała również o obchody dnia kota i dnia dinozaura w szkołach na terenie Gminy Zamość.

W trakcie punktu obrad wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Suchowicz ogłosił pierwszą przerwę.

Nerwowo było również w punkcie porządku obrad dotyczącym projektu uchwały w sprawie uznania wniosku z dnia 25 marca 2021 roku, dotyczącego przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentacji pomiędzy Urzędem Gminy a Biurem Rady Gminy za niezasługujący na uwzględnienie.

W trakcie dyskusji wnioskodawca złożył wniosek o wycofanie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentacji pomiędzy Urzędem Gminy a Biurem Rady Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Zamość ogłosił kolejną przerwę w celu zasięgnięcia opinii prawnej rady prawnego. W tym miejscu należy dodać, że mieszkaniec złożył wcześniej wniosek aby w sesjach i komisjach Rady Gminy Zamość uczestniczył Radca Prawny.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021-2030.

Nie było jednego głosu radnych w punkcie obrad dotyczącym Stanowiska Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość.

16 radnych głosowało za przyjęciem stanowiska wypracowanego przez dwa kluby radnych Rady Gminy Zamość i Wójta Gminy Zamość.

Dwóch radnych głosowało przeciw. Byli to radny Sylwester Dobromilski i radny Edmund Hałasa. Od głosu wstrzymała się radna Halina Szymańska.

WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

Materiał filmowy z obrad XXIX sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

Materiał filmowy UG Zamość

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top