XX sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XX sesja Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za 2019 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Wieprzec Wychody).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Lipsko Kosobudy).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Lipsko Polesie).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Błonie).
18. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
19. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i ekologii Gminy Zamość.
20. Informacja o pracy wójta.
21. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top