XLII sesja Rady Gminy Zamość. Nowy pomysł radnego M. Kotłuna na przebudowę drogi krajowej [ V I D E O ]

W dniu 31 marca 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się XLII sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 19 radnych. Radna Anna Bartoń i radny Edmund Hałasa byli nieobecni.

Radni przyjęli stanowisko w sprawie  poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W punkcie wnioski radnych radny Mirosław Kołtun zgłosił wniosek natury ogólnej. Radny zgłosił do wójta prośbę o przyśpieszenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej w Kalinowicach. Aktualnie w związku z przebudową drogi krajowej są prowadzone prace ziemne. Budowa sygnalizacji świetlnej to jeden z ostatnich etapów w przebudowy drogi.

Wypowiedź radnego Mirosława Kołtuna od  2 godz. 39 m. 36 s.

Radni przyjęli uchwały ujęte w porządku obrad XLII sesji Rady Gminy Zamość.

Materiał filmowy z XLII sesji Rady Gminy Zamość:

XLII sesja Rady Gminy Zamość

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top