XII sesja Rady Powiatu w Zamościu [ VIDEO ]

W dniu 26 lutego 2020 roku odbyła się sesja Rady Powiatu w Zamościu. W trakcie obrad sesji powrócił temat uchwały przyjętej przez Radę Powiatu w Zamościu a dotyczącą LGBT. O sposób relizacji tej uchwały pytał radny Konrad Dziuba.

Radny Lucjan Bednarz w swojej wypowiedzi powrócił do wątku z poprzedniej sesji związanej z odwołaniem go z funkcji członka zarządu Rady Powiatu w Zamościu.

W interpelacjach i zapytaniach radny Jerzy Sobczuk zwrócił się z zapytaniem o wysokość nagród przyznanych pracownikom Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Zamościu:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Zamościu.

 6. Informacja z realizacji interpelacji i zapytań radnych powiatu zamojskiego złożonych na piśmie do starosty, za pośrednictwem przewodniczącego rady.

 7. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Zamościu.

 8. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Zamościu.

 9. Informacja Komendanta Miejskiego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu zamojskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 10. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zamojskiego.

 11. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo – finansowego robót drogowych na drogach powiatu zamojskiego za 2019 rok.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

 13. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu o aktualnym bezrobociu w powiecie zamojskim oraz możliwościach i formach jego łagodzenia.

 14. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu za rok 2019.

 15. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

 2. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,

 3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą tej samej nieruchomości,

 4. w sprawie powierzenia Gminie Grabowiec zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 5. w sprawie powierzenia Gminie Nielisz zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 1. w sprawie powierzenia Gminie Radecznica zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 2. w sprawie powierzenia Gminie Skierbieszów zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 3. w sprawie powierzenia Gminie Adamów zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 4. w sprawie powierzenia Gminie Szczebrzeszyn zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 5. w sprawie powierzenia Gminie Krasnobród zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,

 6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/236/2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”,

 7. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 8. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach,

 9. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach,

 10. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Starosty Zamojskiego dla uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zamojski.

 1. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

 2. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z obrad XII sesji Rady Powiatu w Zamościu:

 

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top