Wielki przekręt w małej gminie?

Czy wójt Starego Czarnowa zataiła kluczowy dla procedowania prawa miejscowego dokument i świadomie wprowadziła radnych w błąd, by ci przegłosowali uchwałę, za którą lobbowała grupa miejscowych inwestorów? Radni opozycji twierdzą, że tak. Przygotowali już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przypomnijmy, że w ostatni poniedziałek Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym możliwe będzie poszerzenie stref zabudowy na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa.

Władze Starego Czarnowa nie poinformowały radnych gminy, że jedyną obowiązującą opinią dotyczącą projektu zmian w studium do planu zagospodarowania przestrzennego jest negatywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie, de facto – niezgodną z prawem. Podczas sesji RG zarówno wójt, jak i projektant pracujący na zlecenie grupy prywatnych inwestorów Maciej Cehak przekonywali, że zmiany studium są uzgodnione z RDOŚ i mają pozytywna opinię. Tymczasem – jak się okazuje – kilka dni przed sesją RDOŚ poinformował gminę, że „jedyną obowiązującą opinią dotyczącą zmiany studium jest opinia negatywna”. Pismo przesłano faksem 27 października br.

Wysłano je również przesyłką poleconą priorytetową, by dotarło jeszcze przed sesją, która zaplanowana była na 31 października.

– Jako że dotarły do nas niepokojące informacje, że gmina Stare Czarnowo, która w sumie wystąpiła w sprawie zmiany studium o cztery opinie, chce się powołać na tę przedostatnią – pozytywną, stwierdziliśmy, że wskazane będzie poinformowanie, że jedyną wiążącą opinią jest ta ostatnia – negatywna – powiedziała Anna Ołów-Wachowicz, rzecznik RDOŚ w Szczecinie. – Gmina przed sesją Rady Gminy znała już nasze stanowisko – dodała.

Więcej w magazynowym Kurierze Szczecińskim i e-wydaniu z 4 listopada 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top