W Gminie Zamość NIE dla zniżek w opłacie śmieciowej dla posiadaczy kompostowników. W Józefowie radni zmienili sposób naliczania opłat śmieciowych i będą zniżki dla mieszkańców

 

Nowe rozwiązania wprowadza ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują już od 06 września 2019 roku.

Nowela przewiduje, że opłaty śmieciowe będą niższe dla mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, w których zagospodarowują wytwarzane odpady. Teraz gminy za odbiór bioodpadów płacą krocie, a ustawa uniemożliwia różnicowanie ich wysokości właśnie ze względu na to, czy ma kompostownik czy nie. A można te opłaty zmniejszyć. Wystarczy, że właściciel nieruchomości sam zajmie się zagospodarowaniem bioodpadów za pomocą kompostownika.

Mniejsze koszty za wywóz odpadów mógłby zachęcić mieszkańców do recyklingu organicznego. Inne zachęty, które gminy już stosują, to rozdawanie bezpłatnych kompostowników.

Mieszkańcy Gminy Zamość nie skorzystają z tych rozwiązań. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zamość w tym temacie swoje pytanie do wójta Ryszarda Gliwińskiego skierowała radna Halina Szymańska.

Treść pytania:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – wprowadza szereg niezwykle istotnych zmian związanych z gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi między innymi pozwala na zmniejszenie opłaty mieszkańcom za posiadanie kompostowników w których zagospodarowują odpady. 

Dlaczego uchwała w tej sprawie milczy?. Dlaczego osoby, które posiadają kompostowniki mają tyle samo płacić co osoby od których będą odbierane odpady biodegradowalne?.

Przedstawiona przez Pana uchwała nie zachęci mieszkańców do segregacji odpadów biodegradowalnych.

Wójt Ryszard Gliwiński nie widzi takiej potrzeby aby mieszkańcy mogli skorzystać z prawa do zniżek.

Natomiast Rada Miejska w Józefowie zmieniła sposób naliczania i wysokość opłat śmieciowych. Nowe zasady, które radni zaakceptowali podczas sesji w czwartek 24 października, będą obowiązywać od 1 stycznia.

Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na przepisy ustawowe, ich interpretację oraz rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. – Jeszcze kilka lat temu pieniądze z opłat śmieciowych wystarczały na pokrycie kosztów obsługi całego systemu, ale te z roku na rok są coraz wyższe. Do tej pory żeby nieco odciążyć mieszkańców różnicę pokrywaliśmy z budżetu, ale takie rozwiązanie coraz częściej kwestionują regionalne izby obrachunkowe i sądy administracyjne. Rosną również ceny energii, płaca minimalna i inne koszty osobowe oraz opłaty za składowanie odpadów w RIPOK, czyli Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Musieliśmy wziąć te argumenty pod uwagę, ponieważ w grudniu kończy się dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a firmy, które wezmą udział w nowym przetargu na pewno uwzględnią podwyżki – tłumaczy Informacyjnej Agencji Samorządowej Burmistrz Józefowa Roman Dziura. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Gmina Józefów do tej pory nie ma własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Taki PSZOK już powstaje, ale koszty jego utrzymania będą wliczane w koszty obsługi całego systemu.

Na razie obowiązują dotychczasowe stawki opłat śmieciowych, które w przypadku gospodarstwa 1-osobowego wynoszą 10 złotych, w gospodarstwie 2-osobowym – 20 złotych, a w 3-osobowych i bardziej licznych – 25 złotych. Według nowych zasad, które będą obowiązywać od Nowego Roku, opłaty śmieciowe będą naliczane dla rodzin do i powyżej 4 osób, z uwzględnieniem kompostowników. W rodzinie 4-osobowej stawka będzie wynosić 14 złotych, ale jeśli korzysta się z kompostownika – 12 złotych od osoby. Gospodarstwa 5-osobowe i bardziej liczne będą płacić za odpady – 70 złotych, a w przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostowniki – 60.

Nowe stawki zostały uchwalone zanim gmina poznała ostateczne koszty obsługi systemu, które będzie można określić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów od stycznia. Burmistrz Dziura ma jednak nadzieję, że szacunki okażą się właściwe i kolejne zmiany nie będą potrzebne, a w koszty będą bardziej sprawiedliwie rozłożone między wszystkich mieszkańców, także tych, którzy do tej pory unikali opłat.

Wprowadzenie nowego sposobu naliczania opłat oznacza, że właściciele nieruchomości będą musieli złożyć nowe deklaracje śmieciowe, które będą przyjmowane, także elektronicznie, prawdopodobnie w grudniu.

Uwaga: samorządy mają prawo do kontrolowania kompostowania – przy ich braku, mimo deklaracji, można stracić upust w opłacie śmieciowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top