Veolia powołuje Radę Społeczną projektu rozbudowy ciepłowni

Zadaniem trzydziestoosobowej reprezentacji samorządów Gminy, Miasta i Powiatu oraz
mediów lokalnych i organizacji pozarządowych będzie weryfikacja faktów na temat
planowanej inwestycji i jej znaczenia dla lokalnej społeczności.

Zamość, 17 maja 2019 roku – Veolia Wschód Sp. z o.o. ogłosiła inicjatywę powołania Rady Społecznej
projektu rozbudowy ciepłowni o blok na paliwo RDF. Zaproszenia do zgłoszenia swoich
reprezentantów otrzymali Przewodniczący Rad Gminy, Miasta i Powiatu Zamojskiego oraz Sołtysi
Szopinka i Kalinowic – Sołectw sąsiadujących z ciepłownią. Zaproszenie do udziału w Radzie zostało
także przesłane do Towarzystwa na rzecz Ziemi, które jako organizacja pozarządowa od samego
początku włączyło się w postępowanie administracyjne dotyczące tego projektu. Do Rady mogą
zgłosić się inne organizacje pozarządowe i media.

Do głównych zadań Rady Społecznej będzie należało: szczegółowe zapoznanie się z technologią
termicznego przetwarzania odpadów, określenie korzyści budowy takiej instalacji na terenie ciepłowni
w Zamościu oraz potrzeby komunikacyjne dla tego projektu.

Veolia pokłada duże nadzieje w aktywnym udziale organizacji pozarządowych, które mogą wykorzystać
pracę w Radzie do merytorycznej dyskusji na temat wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego, roli
termicznego przetwarzania odpadów i wpływu takich instalacji na środowisko.

„Wokół instalacji termicznego przekształcania odpadów powstało wiele mitów, które trzeba
zweryfikować. To jest główne zadanie tej Rady. Mamy wiedzę i doświadczenie, bo zarządzamy 63
znacznie większymi instalacjami na świecie. Wierzymy w korzyści wynikające z eliminacji węgla i
chcemy pokazać jakie korzyści będą mieli mieszkańcy Zamościa i okolicznych gmin.” – powiedział
Andrzej Piotrowski, kierownik projektu Veolia Energia Polska.

Oprócz zaproszonych bezpośrednio przedstawicieli samorządów udział w pracach Rady mogą zgłosić
lokalne organizacje społeczne i przedstawiciele mediów. W tym celu należy zgłosić się za
pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na www.obiegprzyszlosci.pl Decyduje
kolejność zgłoszeń.

Ostateczny skład Rady Społecznej zostanie potwierdzony w dniu 31 maja 2019 roku. Pierwsze
posiedzenie Rady Społecznej odbędzie się w połowie czerwca 2019 roku. Ambicją Veolii jest to, żeby
Rada spotykała się przynajmniej raz na miesiąc.

‘’Doświadczenia innych pokazują, że takie projekty dopóki nie zostaną uruchomione, budzą obawy i
zainteresowanie społeczne. My to szanujemy i chcemy opierać naszą komunikację na dialogu
i pełnej otwartości. Jesteśmy otwarci na dyskusję i rzeczowe uwagi”.– podsumował Piotrowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top