Szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu zamojskiego

17 stycznia o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 odbędzie się szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jest to szkolenie bezpłatne, dotyczące nowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań w ramach konkursów na 2020 rok.

PLAN SZKOLENIA:

1. Omówienie elementów druku oferty —jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania.

2. Umowa realizacji zadania publicznego: zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem — księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania: elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów złączniki do sprawozdania,

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a — małych grantów.

Chętni do udziału w spotkaniu powinni zgłosić uczestnictwo do dnia 16 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 pod nr  tel. 84 53 00 944 lub 943.

Organizator szkolenia  – Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top