Skuteczna interwencja Posła Sławomira Zawiślaka przeciwko planowanej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na Zamojszczyźnie

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podjął skuteczną interwencję przeciwko planowanej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na Zamojszczyźnie.

W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców i samorządowców z terenu Zamojszczyzny o podjęcie poselskiej interwencji przeciwstawiające się planom oszczędnościowej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa lubelskiego, poseł Sławomir Zawiślak podjął skuteczne działania w tej sprawie, czego efektem było powstrzymanie ww. planów dotyczących UP w Łabuniach a wcześniej UP w  Dołhobyczowie.

Możliwością pogorszenia jakości świadczonych usług przez Pocztę Polską szczególnie zaniepokojeni byli mieszkańcy gmin Dołhobyczów i Łabunie, którzy podczas rozmów z posłem Zawiślakiem poprosili o pomoc w sprawie. Zainteresowani, podkreślili, że aktualna praca Urzędów Pocztowych spełnia ich wszelkie potrzeby i oczekiwania.

W piśmie interwencyjnym skierowanym do Dyrektora RS w Lublinie Artura Janczarka oraz Managera HR PKL Lublin Marka Drączkowskiego parlamentarzysta, podzielając zaniepokojenie mieszkańców, podniósł problem możliwości pogorszenia świadczonych usług pocztowych, będących wynikiem planowanych zmian w pracy placówek Poczty Polskiej. Jednocześnie poseł Zawiślak zwrócił się z prośbą o pozostawienie dotychczasowej formuły pracy urzędów, ponowne przeanalizowanie planów reorganizacji i przedstawienie ostatecznych decyzji co do przyszłości placówek Poczty Polskiej na Zamojszczyźnie.

W wyniku zainteresowania się problemem i podjęcia przez posła działań zmierzających do zapobieżenia tej niekorzystnej sytuacji, Wydział Regionalny Pionu Kapitału Ludzkiego w Lublinie zawiesił proces przekształcania ww. Urzędów Pocztowych, pozostawiając z korzyścią dla lokalnej społeczności, ich prace w dotychczasowej formule – w załączeniu skany pism dotyczących interwencji.

Należy wskazać, iż podjęta ostatnio interwencja dotyczącą UP w Łabuniach jest kontynuacją wcześniejszych działań, które podobnie pozwoliły odstąpić od planów przekształcenia UP w Dołhobyczowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top