Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 28 września w Zamościu w Delegaturze PKW ustalone zostały składy Obwodowych Komisji Wyborczych. 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Mokre 303, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Joanna Maria Bekier-Farion, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mokre
2. Teresa Bernadeta Edelman, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Mokre
3. Danuta Monika Jachymczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żdanów
4. Partyk Jakubczak, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Mokre
5. Dominika Lis, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Mokre
6. Krystyna Stanisława Łyś, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Mokre
7. Zbigniew Piela, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wychody
8. Wiesława Targosz-Buczek, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Mokre
9. Dawid Wiatr, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żdanówek
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Karoliona Beata Dźwierzyńska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
2. Paweł Frącek, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Zamość Boh Monte
Cassino
3. Marzena Anna Iwańczyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Płoskie
4. Adrzej Juniewicz, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Lublin
5. Henryk Kucharski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Mokre
6. Alicja Krystyna Łyś, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Mokre
7. Igor Malinowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mokre
8. Anna Pawluk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mokre
9. Piotr Stanisław Ulanowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mokre

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Żdanów 124, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Wojciech Piotr Bondyra, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żdanów
2. Katarzyna Długosz, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Jarosławiec
3. Gustaw Krzysztof Galant, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
4. Maciej Kasprzyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pniówek
5. Katarzyna Emilia Kukiełka, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Mokre
6. Piotr Tomasz Łaśko, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Wólka Wieprzecka
7. Adam Wojciech Łukaszczuk, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Sitaniec Wolica
8. Patryk Wojciech Pałaźnik, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Płoskie
9. Małgorzata Sowa, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Żdanówek
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Iwona Teresa Bożek-Pieczykolan, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Żdanówek
2. Małgorzata Darul, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Żdanówek
3. Agnieszka Duda, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Zawada
4. Teresa Grażyna Flaga, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Żdanówek
5. Diana Anna Gramatyka, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Płoskie
6. Łukasz Kawa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żdanów
7. Barbara Anna Krajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Płoskie
8. Małgorzata Kwapisz, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Żdanówek
9. Renata Maria Sawa, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Kalinowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Płoskie 139, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Mirosław Bartoszczyk, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Płoskie
2. Anna Małgorzata Bednarczyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Bortatycze
3. Grażyna Bondyra, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Płoskie
4. Małgorzata Anna Cielma, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Płoskie
5. Dorota Elżbieta Markowska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Płoskie
6. Tomasz Mazurek, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Płoskie
7. Dorota Małgorzata Sadło, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Płoskie
8. Marta Anna Siemko, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Płoskie
9. Kinga Widzińska, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Płoskie
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Anna Ewa Czerwieniec, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Płoskie
2. Małgorzata Barbara Czop, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Płoskie
3. Waldemar Bogusław Czop, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Płoskie
4. Tadeusz Bogdan Łuczka, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Płoskie
5. Agnieszka Sylwia Malinowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mokre
6. Agnieszka Michałuszko, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Płoskie
7. Alicja Izabela Sierkowska, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Płoskie
8. Magdalena Stąsiek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Płoskie
9. Jolanta Ewa Zakrzewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Płoskie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Wólka Wieprzecka 57, 22-470 Zwierzyniec:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Katarzyna Maria Chwała, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Wieprzec
2. Anna Dębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka Wieprzecka
3. Elżbieta Janina Hałasa, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Wólka Wieprzecka
4. Małgorzata Urszula Kimak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam.
Wierzchowiny
5. Maria Listopad, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Wólka Wieprzecka
6. Agnieszka Zofia Łukaszyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam.
Łapiguz
7. Monika Ewa Olejarczuk, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Wólka
Wieprzecka
8. Katarzyna Agnieszka Soboń, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Wychody
9. Renata Henryka Teterycz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wólka
Wieprzecka
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Paweł Chwała, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Wieprzec
2. Piotr Dębski, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wierzchowiny
3. Anna Ewa Ferenszkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mokre
4. Anna Ewa Grela, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka
Wieprzecka
5. Bożena Kawala, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wierzchowiny
6. Urszula Zofia Kyc, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Wólka
Wieprzecka
7. Ewa Anna Miąsik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam.
Zamość
8. Monika Omiotek, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
(uzupełnienie składu), zam. Wierzchowiny

9. Grzegorz Apoloniusz Zgnilec, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Wólka Wieprzecka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Białowola 20, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Stefania Stanisława Binduga, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Białowola
2. Michał Piotr Cioś, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu),
zam. Płoskie
3. Paweł Kaczor, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Janówka Zachodnia
4. Teresa Kondrakiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wólka Wieprzecka
5. Edyta Katarzyna Kwiatkowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kalinowice
6. Mariusz Lewczuk, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wólka Wieprzecka
7. Anna Muszyńska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Białowola
8. Anna Pasieczna, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Feliksówka
9. Edyta Ewa Stefańska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Ewa Kołtun, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam.
Zalesie
2. Renata Koziej, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Jatutów
3. Monika Magdziak, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. B
4. Elżbieta Anna Makowska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO (uzupełnienie
składu), zam. Pniówek
5. Bogumiła Stanisława Nieć, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Białowola
6. Edward Osiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam.
Zamość
7. Anna Panasiewicz, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
(uzupełnienie składu), zam. Łabunie
8. Marek Robert Paszko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko Kosobudy
9. Dariusz Piotr Zygmunt, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Borowina
Sitaniecka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Lipsko 126, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Maria Elżbieta Bielak, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Zarzecze
2. Edyta Anna Jargieło, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Pniówek
3. Renata Jargieło, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pniówek
4. Anna Juś, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam.
Wólka Łabuńska
5. Katarzyna Monika Łukaszyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko
6. Agnieszka Maria Makowska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Pniówek
7. Ewa Małaszewska-Bartnik, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
8. Anna Pupiec, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Jacnia
9. Elżbieta Szatała, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Lipsko
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Katarzyna Elżbieta Czop, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Zawada
2. Małgorzata Domina, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Lipsko Polesie
3. Józefa Maria Gorzko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko
4. Adriana Kijek, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Mokre
5. Beata Kniaź, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białowola
6. Piotr Kudyk, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Lipsko
7. Jolanta Halina Liput, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Zamość Oboźna 31 m8
8. Marek Leszek Siemko, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Płoskie
9. Krzysztof Wróbel, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Lipsko

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400
Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Iwona Katarzyna Bednarz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Kalinowice
2. Anna Ćwik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kalinowice
3. Sylwia Juś, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam.
Wólka Łabuńska
4. Karol Klemens Klimek, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Kalinowice
5. Katarzyna Łapa, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Lipsko
6. Jan Walenty Nadra, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Kalinowice
7. Krystyna Oszust, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wychody
8. Jarosław Waldemar Rycyk, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
9. Tomasz Jan Ulanicki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kalinowice
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Zygmunt Franciszek Borowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Szopinek
2. Konrad Dragan, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Kalinowice
3. Andrzej Mazurek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kalinowice
4. Mateusz Mielniczuk, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Witków
5. Aleksandra Maria Nieć, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kalinowice
6. Tomasz Piechota, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kalinowice
7. Paweł Proć, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Szopinek
8. Daria Telejko, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Dąbrowa
9. Aleksandra Tokarz, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Szopinek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica Wiejska, Białobrzegi 19A, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Leszek Duda, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bortatycze
2. Małgorzata Kłonica-Wolańczyk, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Bortatycze
3. Krystian Knap, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
4. Leokadia Kowalska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Bortatycze
5. Bernadeta Lis, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
6. Monika Krystyna Naklicka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Chyża
7. Agata Siemko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Białobrzegi
8. Halina Maria Suszyna, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Zamość
9. Wiesława Anna Teterycz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Bortatycze
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Klaudia Boba, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Chomęciska Duże
2. Ryszard Gryn, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec Kolonia
3. Edyta Jaworska-Czuba, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Wysokie
4. Agnieszka Juniewicz, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Lublin
5. Wojciech Piotr Kozaczyński, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Białobrzegi
6. Paweł Kułaj, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Zamość Zamoyskiego
7. Jadwiga Litwin, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Skokówka
8. Maria Anna Magryta, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bortatycze
9. Krzysztof Zajmała, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO (uzupełnienie
składu), zam. Białobrzegi

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, Wysokie 133, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Renata Dorota Czuba, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Wysokie
2. Renata Józefa Knap, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
3. Stanisława Kusz, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Wysokie
4. Wiesław Janusz Kwoka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wysokie
5. Bożena Jolanta Łukaszyk-Szozda, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość
6. Agnieszka Ewa Moskwa, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Bortatycze
7. Monika Telicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chyża
8. Katarzyna Waśko, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Wysokie
9. Agnieszka Włoch, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Zamość
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Natalia Bondyra, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Wysokie
2. Sylwia Marta Głowienka, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Sitaniec
3. Andrzej Gruszka, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sitaniec
4. Magdalena Kliza, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Bortatycze Kolonia
5. Teresa Krzan, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO (uzupełnienie składu),
zam. Chyża
6. Anna Magdziak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wysokie
7. Monika Katarzyna Niemczuk, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Wysokie
8. Bożena Maria Pędzierska, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
(uzupełnienie składu), zam. Sitaniec Wolica
9. Małgorzata Ewelina Szatraj, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Chyża

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Szkoła Podstawowa, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Barbara Sabina Jaroszewska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Łapiguz
2. Joanna Jędrzejak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wysokie
3. Jadwiga Apolonia Mazurek, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Łapiguz
4. Szymon Mękal, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Sitaniec
5. Wioleta Anna Pieńkosz, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Borowina Sitaniecka
6. Elżbieta Maria Sereda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec
7. Kamil Emil Smyk, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Kolonia Emska
8. Justyna Elżbieta Ślesińska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Borowina Sitaniecka
9. Beata Zarek, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Łapiguz
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Anna Katarzyna Buczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Łapiguz
2. Ewelina Budzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec Kolonia
3. Danuta Droździel, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Sitaniec Kolonia
4. Iwona Agnieszka Krupa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Borowina Sitaniecka
5. Ryszard Mazurek, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Łapiguz
6. Renata Katarzyna Pilipczuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Sitaniec Kolonia
7. Dariusz Rabiega, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Łapiguz
8. Sławomir Zygmunt Szala, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Łapiguz
9. Artur Walas, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zamość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa, Sitaniec 422, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Marzena Jadwiga Bosowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Szopinek
2. Irena Głowienka, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Sitaniec
3. Anna Katarzyna Gucz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec
4. Wojciech Łachno, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Sitaniec
5. Katarzyna Najda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek
6. Ewlina Barbara Pyś, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
7. Jolanta Agnieszka Repeć, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Sitaniec
8. Tomasz Sokal, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Sitaniec
9. Adam Mikołaj Walczak, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Wysokie
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Joanna Barbara Bekier, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec
2. Elżbieta Wanda Hrabowska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Sitaniec Kolonia
3. Radosław Jacek Kułajewicz, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość
4. Maciej Majkut, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Udrycze Wola
5. Zbigniew Pędzierski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Sitaniec Kolonia
6. Renata Sadowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec Kolonia
7. Jolanta Sobstyl, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Sitaniec
8. Magdalena Szymańska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Sitaniec Kolonia
9. Łukasz Zarychta, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sitaniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Szkoła Podstawowa, Zawada 46, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Maria Bartoszczyk, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Zamość
2. Krystyna Zofia Dołba, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zawada
3. Teresa Grażyna Frankiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zawada
4. Grażyna Koziołek, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO (uzupełnienie
składu), zam. Zawada
5. Paulina Krukowska, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość
6. Michał Lis, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Wólka Panieńska
7. Magdalena Elżbieta Łaśko, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Zamość
8. Marta Agnieszka Sobczyk, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Płoskie
9. Renata Zychowicz, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Zawada
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Eleonora Bielacz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zawada
2. Rafał Grzegorz Dźwierzyński, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
3. Gustaw Marian Gał, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Zawada
4. Krzysztof Andrzej Hałasa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek
5. Monika Agnieszka Jargiło, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Płoskie
6. Anna Weronika Koziołek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zawada
7. Henryk Alfred Piróg, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Zawada
8. Elżbieta Bronisława Poterucha, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Zawada
9. Monika Agata Poździk, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Deszkowice Drugie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Świetlica Wiejska, Szopinek 65, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Elżbieta Beata Gromek, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Skokówka
2. Katarzyna Kardasz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kalinowice
3. Elżbieta Teresa Magdziak, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
4. Bartłomiej Mazur, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość
5. Paulina Małgorzata Pokarowska-Korzeń, zgłoszona przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jatutów
6. Partycja Anna Proć, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Kalinowice
7. Tomasz Proć, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Szopinek
8. Radosław Mateusz Sokołowski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Zamość
9. Adrian Talarowski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Serniki
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Renata Magdalena Buczyńska, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Szopinek
2. Wojciech Duda, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam.
Szopinek
3. Weronika Dziaduszek, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Miączyn Stacja
4. Katarzyna Giera, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Szopinek
5. Justyna Kukiełka, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Szopinek
6. Angelika Mołdoch, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
(uzupełnienie składu), zam. Wólka Wieprzecka
7. Marzena Anna Proć, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Szopinek
8. Artur Jacek Sawulski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Zamość
9. Leszek Zawiślak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody, Wieprzec 8, 22-400

Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Daria Agnieszka Burcon, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wólka
Wieprzecka
2. Bernarda Teresa Gac, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Wychody
3. Anna Jastrzębska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Zwódne
4. Iwona Bożena Karabiowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Wieprzec
5. Agnieszka Kimak, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wierzchowiny
6. Iwona Oszmaniec, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wychody
7. Agnieszka Agata Pasieczna, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Wieprzec
8. Sebastian Maciej Szala, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Udrycze Koniec
9. Tomasz Tałanda, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Wierzchowiny
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Urszula Joanna Dudzińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Wieprzec
2. Katarzyna Maria Gac, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wychody
3. Bożena Koman, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Skokówka
4. Marcin Władysław Łokaj, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Zamość
5. Małgorzata Halina Machałek, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO
(uzupełnienie składu), zam. Zarzecze
6. Anna Majda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wychody
7. Dorota Anna Pupiec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam.
Wychody
8. Joanna Martyna Sowa, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Wychody
9. Leszek Teterycz, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wychody

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Świetlica Wiejska, Jatutów 118, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Urszula Adamczuk, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Jatutów
2. Jakub Władysław Bosowski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Szopinek
3. Arkadiusz Brzozowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Szopinek
4. Anna Denkiewicz, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wólka Panieńska
5. Julia Elżbieta Gruszecka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Jarosławiec
6. Edyta Krystyna Król, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
7. Natalia Aleksandra Piwko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek
8. Agnieszka Repeć, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Staw Noakowski Kolonia
9. Małgorzata Słotwińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jatutów
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Bartosz Bednarski, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość
2. Artur Krzysztof Hałasa, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Płoskie
3. Maria Juszczak-Sowińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jatutów
4. Rafał Kamiński, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Jatutów
5. Tomasz Korzeń, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jatutów
6. Zofia Alicja Makuch, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Kalinowice
7. Bożena Bogumiła Ostasz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Płoskie
8. Zofia Palonka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Jatutów
9. Jadwiga Wojczuk, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO (uzupełnienie składu),
zam. Jatutów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Szkoła Podstawowa, Pniówek 133, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Magdalena Adamczuk, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
2. Edward Dumicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pniówek
3. Damian Kasprowicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Kalinowice
4. Marzena Teresa Kawala, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Wólka Wieprzecka
5. Dorota Mostowska, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Zamość Nadrzeczna
6. Grażyna Maria Muca, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pniówek
7. Bożena Elżbieta Mulawa, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Pniówek
8. Jerzy Paprocki, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Żdanów
9. Henryk Stanisław Solski, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Pniówek
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Anna Kierepka, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Majdan Ruszowski
2. Ewa Barbara Kozowicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Pniówek
3. Henryka Jadwiga Kudyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pniówek
4. Barbara Michońska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam.
Jacnia
5. Urszula Mirosława Pokarowska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Jatutów
6. Marcin Proć, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Szopinek
7. Henryk Pruchniewski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mokre
8. Patrycja Sołoducha, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
(uzupełnienie składu), zam. Wólka Wieprzecka
9. Henryk Adam Zielonka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pniówek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Siedliska 47, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Elżbieta Dorota Blonka, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Siedliska
2. Marlena Czerwieniec, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Wólka Wieprzecka
3. Kazimiera Główka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Siedliska
4. Diana Kamińska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Bortatycze
5. Monika Kapitan, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
6. Katarzyna Beata Mazurek, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Płoskie
7. Wioleta Skubisz, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Rońsko
8. Józefa Bronisława Sudak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Siedliska
9. Justyna Barbara Tur, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siedliska
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Marian Mieczysław Czop, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Siedliska
2. Danuta Flis, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Siedliska
3. Dorota Łata, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Płoskie
4. Tomasz Mierzwa, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
5. Magdalena Niedźwiedź, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Zamość Wyszyńskiego
6. Anna Ewa Orzechowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siedliska
7. Anna Pomarańska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Deszkowice Pierwsze
8. Maria Popielec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Siedliska
9. Teresa Tur, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Siedliska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Lipsko-Polesie 20, 22-400Zamość

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Zofia Barnowska, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
2. Natalia Justyna Kania, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Jacnia
3. Halina Jadwiga Łukaszczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec
Wolica
4. Agnieszka Mielniczek, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Żdanów
5. Katarzyna Mołdoch, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Lipsko
6. Zofia Penk, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zarzecze
7. Justyna Psiuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białowola
8. Sylwia Sacharczuk, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Ujazdó
9. Zbigniew Samonek, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Lipsko
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Elżbieta Danuta Czochra, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA,
zam. Lipsko Polesie
2. Anita Jachymczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Pniówek
3. Anna Listopad, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Wólka Wieprzecka
4. Alfreda Nalepko, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Siedliska
Kolonia
5. Magda Psiuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białowola
6. Ewelina Soboń, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Szewnia Dolna
7. Kinga Katarzyna Stopa, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Lipsko Polesie
8. Sylwia Sudak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Siedliska
9. Bernarda Tymura, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko Polesie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Świetlica Wiejska, Skokówka ul. Targowa 32, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Edyta Krucoń, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Sitaniec Kolonia
2. Krystyna Łyszcz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mokre
3. Ineza Janina Miechowiecka, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Zamość
4. Agata Ewa Radwańska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Zamość
5. Danuta Anna Rozkres, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Pniówek
6. Teresa Rypulak, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Mokre
7. Paweł Szozda, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
8. Ryszard Żołopa, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skokówka
9. Marta Życzkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zwódne
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Krzysztof Zbigniew Bożek, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Niedzieliska
2. Agnieszka Jędruszko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Skokówka
3. Robert Piotr Kłos, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Żdanówek
4. Monika Maria Lepa, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wierzchowiny
5. Zofia Violetta Niedźwiecka, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Siedliska
6. Katarzyna Pęk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Żdanówek
7. Konrad Ponachajba, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Płoskie
8. Piotr Radziszewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skokówka
9. Magdalena Żołnierczuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie
składu), zam. Płoskie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa, Sitaniec 422, 22-400 Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Magdalena Belina, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec
2. Justyna Anna Dzięgielewska, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Sitaniec
3. Marta Garmol, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Sitaniec
4. Renata Barbara Harasim, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Zwódne
5. Urszula Anna Komadowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec
Wolica
6. Izabela Małgorzata Orszewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sitaniec
7. Anna Katarzyna Świętowicz, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Sitaniec
8. Katarzyna Irena Tchórzewska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Sitaniec
9. Anna Teterycz, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Wólka Wieprzecka
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Dorota Agnieszka Grątkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Łapiguz
2. Krzysztof Mariusz Harasim, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO
(uzupełnienie składu), zam. Zwódne
3. Elżbieta Sylwia Jaszak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sitaniec Wolica
4. Andrzej Kozioł, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Sitaniec
5. Marek Zbigniew Kusz, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Wysokie
6. Konrad Janusz Serafin, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko Polesie
7. Anna Emilia Solska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec
8. Urszula Tłuczek, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Sitaniec
9. Małgorzata Elżbieta Węgrzyn, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Sitaniec Wolica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400 Zamość

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Krystyna Teresa Dragan, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Kalinowice
2. Elżbieta Gałaszkiewicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Szopinek
3. Małgorzata Gral, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Bortatycze Kolonia
4. Dariusz Jankowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka
Panieńska
5. Krystian Majkutewicz, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Pniówek
6. Wiesława Siekierda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek
7. Dariusz Turski, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE,
zam. Zamość
8. Paweł Woszuk, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam.
Kalinowice
9. Bartłomiej Wróbel, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Wólka Wieprzecka
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Małgorzata Jadwiga Choma, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA
OBYWATELSKA, zam. Kalinowice
2. Zdzisława Stanisława Czerwieniec, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Mokre
3. Anna Teresa Duńska-Mlonek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie
składu), zam. Wólka Panieńska
4. Agata Magdalena Głąb, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Siedliska Kolonia
5. Katarzyna Kościk, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDOWE, zam. Szewnia Dolna
6. Małgorzata Proć, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek
7. Karolina Paulina Siekierda, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam.
Jatutów
8. Robert Stanisław Studziński, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Szopinek
9. Ilona Turczyn, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wólka Panieńska

źródło: zamosc.kbw.gov.pl

 

Komentarze do: “Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

  1. Wróg publiczny

    Dziękuję redaktorowi za udostępnienie powyższej listy. Odzwierciedla ona obraz naszych społeczności lokalnych, naszych sąsiadów i znajomych. Dzięki redakcji „Wokół Zamościa” wiem z jakimi sprzedajnymi szujami sasiadami mam do czynienia….

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top