Samorząd Gminy Zamość ogłasza nabór do “Młodzieżowej Akademii Kreatywności”

Droga Młodzieży
Gminy Zamość

W związku z obchodami Jubileuszu 30-lecia Samorządów Terytorialnych, które świętujemy uroczyście w roku 2020, GMINNĄ KAMPANIĘ SPOLECZNĄ –  AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, w następstwie której utworzone zostaną publikacje, które pozwolą utrwalić tradycje oraz dorobek kulturowy Gminy Zamość. W ramach działań kampanii powstanie Młodzieżowa Akademia Kreatywności. Jest to projekt, którego celem jest pobudzenie oraz pogłębienie aktywności społecznej mieszkańców naszego regionu. Realizacja tego działania nie będzie możliwa bez zaangażowania młodszej części naszego lokalnego społeczeństwa. Pierwsze kroki planujemy rozpocząć od rekrutacji młodych, kreatywnych, chcących działać aktywnie ludzi, z głową pełną pomysłów, i zapałem do ich realizacji.

W następstwie rekrutacji powstanie grupa „Młodych Animatorów”, która rozpocznie wspólne prace podczas cyklicznych spotkań, które zaowocują wspólnymi działaniami na rzecz realizacji projektów, współtworzeniem konkursów, inicjatyw społecznych, udziału w warsztatach, wypracowaniem materiałów do publikacji, pozyskaniem nowej wiedzy m.in. z zakresu edycji tekstu, grafiki, obróbki filmowej. Podczas spotkań roboczych materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania publikacji zapewnia Samorząd Gminy Zamość. Wszystkie spotkanie organizowane będą zgodnie z reżimem sanitarnym.

Głównym celem projektu jest zachęcenie oraz zmotywowanie młodzieży do udziału w realizacji zadań na rzecz rozwoju środowisk lokalnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez wskazanie różnych form aktywności. Planowane działania w ramach projektu umożliwią podniesienie kwalifikacji umożliwiających lepszy start w dorosłe życie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy otrzymają z rąk Wójta Gminy Zamość zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie, które może okazać się pomocne w dalszym procesie edukacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Młodzieży z terenu Gminy Zamość, w wieku  od 13 do 19 roku życia, o zaangażowanie się w nasze działania, dzięki którym oprócz nabycia nowych umiejętności i doświadczenia w realizowaniu inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska, niewątpliwie zostanie wprowadzony proces pogłębienia więzi społecznych. Plony zrealizowanych przez młodzież inicjatyw w ramach tego projektu będą nie tylko wspaniałym zwieńczeniem 30 lat funkcjonowania samorządów gminnych w Polsce, ale także przejawem dużego potencjału osób młodych.

Kartę zgłoszeniową oraz niezbędne zgody (TUTAJ) prosimy przesłać na mail: mlodziezowaradagminy@zamosc.org.pl do dnia 12 sierpnia 2020 r. lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Zamość. Osobami koordynującymi działania i proces przygotowań w w/w zakresie są: Maria Juszczak-Sowińska (tel. 502-102-448) oraz Bartłomiej Pikuziński (tel. 662-879-111), którzy służą wszelką pomocą.

źródło : UG Zamość

foto: www.google.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top