Płoskie z nową drogą

Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej nr geod. 870 w m Płoskie.

W ramach inwestycji m.in. powstał odcinek drogi asfaltowej o długości 208 m.b. wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem i rowem odwadniającym wzmocnionym płytami ażurowymi. Skarpy zostały splantowane i obsiane trawą. Ponadto do działek wykonano zjazdy, a także ustawiono 4 znaki drogowe. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wartość wykonanych robót to 367 179,78.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top