Są kolejne miliony na drogi w województwie lubelskim

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w naradzie wojewodów, która odbyła się w  siedzibie Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkaniu przewodniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Na spotkaniu z wojewodami obecni byli sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker i  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Podczas narady podsumowano pierwszy rok realizacji przez wojewodów zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Przedstawiono też informacje dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu”, planowanej organizacji Regionalnych Kongresów Zawodowych, Funduszu Dróg Samorządowych i komunikat w sprawie zapewnienia finansowania udziału pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego  oraz przedstawicieli izb rolniczych w pracach komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych.

Wojewodowie przedstawili również uwagi do projektu Raportu dotyczącego sytuacji płacowej w urzędach wojewódzkich i administracji zespolonej.

W czasie konwentu poruszono też kwestię przekazania dla samorządów z rezerwy MSWiA środków na drogi, usuwanie osuwisk i utwardzanie wąwozów, które ucierpiały w latach ubiegłych w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. – I tu znów mamy się czym pochwalić, ponieważ województwo lubelskie dostanie kolejne gigantyczne pieniądze. Łącznie na te zadania będzie to 35,5 mln zł – mówi wojewoda Przemysław Czarnek.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top