Rusza kolejny nabór wniosków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Ogłoszono kolejny już  nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2022 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

Kwota środków Funduszu przyznana dla województwa lubelskiego na rok 2022 na dofinansowanie zadań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi: 66 400 134,34 zł.

Nabór wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu na rok 2022 będzie prowadzony od dnia 1 do 15 grudnia 2021 r.

Wnioski o objęcie dopłatą można przesyłać listownie, składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Środki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

źródło: LUW Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top