II sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu

II sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu odbędzie się dnia 05 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Consulatus w Urzędzie Miasta Zamość.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwał:
w sprawie powołania komisji stałych VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu oraz określenia zadań,
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu,
w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu,
w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Zamościu,
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2018 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/279/2018 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 września 2018r.,
w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Zamojskiego.
Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

źródło: www.powiatzamojski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top