Powiat Zamojski w ramach Polskiego Ładu przebuduje drogę powiatową na terenie trzech gmin. W Borowinie Sitanieckiej projekt przewiduje budowę chodnika

Prawie 17 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu #PolskiŁad zostanie przekazanych w ramach dofinansowania zadania ”Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 3286L relacji: dr. woj. 843-Sitno-Miączyn, powiat zamojski”.

Zakres robót inwestycji obejmie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o długości ok. 16,3 km o zwiększonej nośności do 115kN/oś, obustronnych ulepszonych poboczy, rowów i przepustów, zjazdów i chodników (przebudowa i budowa), peronów i zatok autobusowych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

W opracowywanym obecnie projekcie przebudowy drogi powiatowej nr 3286 Sitno – Miączyn jest projektowany chodnik w miejscowości Borowina Sitaniecka od drogi wojewódzkiej nr 843 do skrzyżowania Czołki – Kornelówka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top