Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość

W dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 15.30 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu.

 4. Ocena informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

 5. Ocena raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w 2019 r.

 6. Zapoznanie się z organizacją nauczania i wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

 7. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania programu nagród i wyróżnień w sporcie oraz formą organizacji „Gali Sportu”

 8. Gminny Dzień Kobiet – forma organizacji.

 9. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zakończenie obrad.

źródło: ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top