Poseł Sławomir Zawiślak interweniuje do Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie inwestycji kolejowych dla Zamojszczyzny

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak kontynuując prace na rzecz realizacji inwestycji kolejowych na Zamojszczyźnie, w tym zainicjowanych jeszcze w 2016 roku działań dotyczących potrzeby modernizacji linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, współpracując ze spółkami kolejowymi, kolejarzami oraz mieszkańcami regionu, wystosował kolejne pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego.

 

Mając na uwadze, że temat powyższy stanowi jeden z zasadniczych kierunków poselskiej aktywności, którą parlamentarzysta zamierza skutecznie kontynuować, w przedłożonym piśmie wnioskuje o pilne podjęcie decyzji włączenia niżej wymienionych projektów do realizacji w programach Regionalnego Programu Operacyjnego WL i kontynuację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia nowej perspektywy finansowania na lata 2021 – 2027:

  • linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne – modernizacja całości odcinka linii wraz z elektryfikacją ok. 139 km,
  • linia kolejowa nr 72 Zawada Hrubieszów Miasto na odcinku Zawada – Zamość Szopinek – modernizacja linii wraz z elektryfikacją ok. 12 km oraz budową łącznicy kolejowej nr 630 w stacji Zawada na długości ok. 2 km.

Poseł Zawiślak liczy, że wspólne starania z samorządem wojewódzkim przyczynią się do przyspieszenia realizacji w/w projektów z uwagi na wskazane ważne cele społeczne, na które oczekuje nie tylko Zamojszczyzna lecz także ogół społeczności lokalnej i krajowej, mającej na względzie konieczność poprawy połączeń transportu kolejowego.

tekst nadesłany

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top