Wojewoda powołał kolejnych konsultantów medycznych

W dniu wczorajszym Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył dr. n. med. Rafałowi Sapule, kierownikowi Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej a dr. hab. n. med. Krzysztofowi Gawędzie z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ich kadencja rozpocznie się 1 października 2018 roku i będzie trwała 5 lat.

Dr n. med. Rafał Sapuła jest jedynym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny z Zamościa, znakomita większość konsultantów to osoby związane w lubelskimi klinikami, tym większe to wyróżnienie.

Rafał Sapuła to lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Był uczestnikiem wielu kursów z zakresu medycyny manualnej (metody: Mulligan, McKenzie, Lewitt, Kaltenborn), metod neuro­fizjo­logicznych (PNF), metod leczenia bólu, akupunktury.

Od 2007 r. pełni funkcję Kierownika Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu jest także Adiunktem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracuje ponadto jako lekarz w Hospicjum Santa Halla w Łabuńkach, Przychodni Puls w Zamościu, Oddziale Rehabilitacji w Hrubieszowie oraz Ośrodku dla Dzieci Niepełno­sprawnych w Biłgoraju.

W 2016 r. przez kolegów z „branży” został wybrany na stanowisko Vice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Pełni również funkcję Stałego Doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Jest Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w zakresie rehabilitacji oraz Ekspertem ds. Rehabilitacji, Opieki Długoterminowej Ministerstwa Zdrowia w zakresie „Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Był członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Osób Niepełno­spraw­nych w projekcie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełno­spraw­nych – wspólna sprawa”. Jest przedstawicielem w Polsce „EASTIN” – Europejskiej Sieci Informacji o Technologiach Wspomagających dla Osób Niepełnosprawnych.

Dr Sapuła to autor ponad 90 publikacji naukowych, 2 podręczników,rozdziałów w specjalistycznych książkach, egzaminator Centrum Egzaminów Medycznych, promotor pomocniczy 2 doktorantów, promotor ponad 300 magistrów i licencjatów fizjoterapii. Jest także Redaktorem naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały seria Fizjoterapia (4 pkt MNiSW).

źródło: www.wszia.edu.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top