Ponad 4 mld zł dla terenów byłych PGR-ów – wyniki III edycji rządowego programu. Gmina Zamość z kolejnym rządowym wsparciem finansowym

Ponad 4 mld zł bezzwrotnego dofinansowania otrzymają samorządy, w których funkcjonowały PGR-y. Z tego, 259 713 294,64 zł trafi do województwa lubelskiego. Wyniki trzeciego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR oraz łączną kwotę dofinansowania dotychczas otrzymanego przez samorządy województwa lubelskiego zaprezentował wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas konferencji prasowej.

Samorządy z terenu powiatu zamojskiego otrzymały następujące kwoty dofinansowania:

🔷 Gmina Grabowiec – 2 366 761 zł
🔷 Gmina Komarów-Osada – 1 960 000 zł
🔷 Gmina Krasnobród – 2 000 000 zł
🔷 Gmina Łabunie – 2 058 000 zł
🔷 Gmina Miączyn – 1 911 000 zł
🔷 Gmina Nielisz – 1 889 400 zł
🔷 Gmina Sitno – 2 450 000 zł
🔷 Gmina Sułów – 1 647 809 zł
🔷 Gmina Szczebrzeszyn – 1 960 000 zł
🔷 Gmina Zwierzyniec – 1 960 000 zł
🔷 Gmina Zamość – 1 990 000 zł
W sumie 13 inwestycji na kwotę 2️⃣5️⃣ 1️⃣9️⃣1️⃣ 6️⃣5️⃣8️⃣ .
W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).Gminy popegeerowskie mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top