O szukaniu haków na XXXVII sesji Rady Gminy Zamość [ video ]

27 września 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie:

  1.  uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie przeanalizowania przez Radę Gminy wszystkich wniosków złożonych do funduszu sołeckiego w 2015, 2016 roku.

  2. uchwałą w sprawie rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie zbadania zasadności powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w związku z opublikowanym zarządzeniem Wójta Gminy.

  3. uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

W punkcie interpelacje radnych radni złożyli siedem interpelacji mi. in. ustawienia lustra przy drodze gminnej, usunięcie ubytków na drodze w miejscowości Jatutów, ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze krajowej w miejscowości Jatutów, o przeciekach dachu w sali gimnastycznej w miejscowości Płoskie.

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość zaproszonych gości w trakcie wystąpienia mieszkańca gminy, które zostało przerwane przez radnego Kazimierza Skibę doszło do skandalicznej wypowiedzi radnego. Radny zarzucił mieszkańcowi, że szuka haków. Radny nie poparł swojej wypowiedzi argumentami, które by świadczyły o tzw. szukaniu haków. Swoim zachowaniem oraz wypowiedzią  radny naruszył porządek obrad przyjęty na początku obrad sesji Rady Gminy Zamość. Przypominamy, że jest to kolejne skandaliczne wystąpienie radnego K. Skiby.

Materiał filmowy z XXXVII sesji Rady Gminy Zamość:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top