OSP Płoskie prowadzi zbiórkę na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego

Czy się pali, czy się drzewo wali, oni zawsze są na posterunku! Sami wybrali taką służbę. Są strażakami ochotnikami w Płoskiem. Aby jak najlepiej wypełniać swoją rolę muszą mieć jednak odpowiedni sprzęt czyli ciężki samochód pożarniczy. Jednostka OSP w Płoskiem została założona w 1928r. Od początku działalności założycielom przyświecała chęć pomocy potrzebującym w chwilach zagrożenia, oraz szeroko pojęta działalność społeczna i kulturalna, w myśl strażackiego zawołania: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” Obecnie OSP Płoskie zrzesza ponad 70 członków z których większość posiada przeszkolenie pożarnicze. W strukturach jednostki działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zespół wokalny Ale Cantare. Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego umożliwi jednostce aktywny udział w akcjach ratowniczych i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscowości Płoskie oraz na terenie gminy gminy. W tym celu druhowie z OSP Płoskie zorganizowali zbiórkę złomu oraz gotówki. Pieniędze można wpłacać na konto podane na plakacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top