Ograniczenia pracy Urzędu od 12.10.2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego, wynikającego z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, Urząd Gminy Zamość i cała gminna administracja od dnia 12 października 2020 roku funkcjonowały będą w TRYBIE PRACY OGRANICZONEGO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU OSOBOWEGO. Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane będą telefonicznie oraz e-mailem przez pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek. Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, usług kurierskich lub elektronicznie na skrzynkę e-mail: gmina@zamosc.org.pl.
Zobowiązania finansowe proszę wnosić za pomocą przelewów bankowych na indywidualne konta bankowe, które podane są na decyzjach podatkowych.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Wójt Gminy Zamość. W gminnych sprawach gospodarczych można pisać na adres e-mail: wojt@zamosc.org.pl. Korespondencja ta kierowana będzie na dziennik podawczy. Czynny jest kontakt z Wójtem poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „Zadaj pytanie Wójtowi”
https://gminazamosc.pl/zadaj-pytanie-wojtowi/

Dane adresowe:
Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 639-10-87, 84 638-47-48, 84 639-23-64, fax: nr wew. 58, e-mail: gmina@zamosc.org.pl. Numery wewnętrzne pracowników dostępne są na stronie BIP ugzamosc.bip.lubelskie.pl / zakładka Urząd Gminy / połączenia telefoniczne w Urzędzie Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 638-52-01, 84 638-20-17, e-mail: gops_zamosc@zamosc.org.pl.

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 639-05-82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl.

Centrum Usług Wspólnych, Kalinowice 148, 22-400 Zamość, tel. 84 616-72-74, fax: 84 616-72-53, e-mail: cuw@zamosc.org.pl.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top