Odsłonięcie dwóch tablic w Płoskiem

Tegoroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Jacka w Płoskiem będzie miała szczególny charakter. W niedzielę, 16 sierpnia 2020 r., nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablic upamiętniających śp. biskupa Jana Mazura. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12:00 sumą odpustową, po której nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się do miejsca urodzenia biskupa, gdzie zostanie odsłonięta druga tablica. Obecnie mieści się tu dom dla osób starszych, ale w przeszłości były to zabudowania folwarczne, tzw. czworaki.

Jan Mazur urodził się 5.06.1920 r. w Płoskiem, które w tamtym czasie należało po części do parafii Wielącza oraz parafii kolegiackiej w Zamościu. Przyszły biskup najpierw mieszkał w Płoskiem, a następnie w Sitańcu, czyli w granicach obecnej Gminy Zamość. Po ukończeniu szkoły średniej w Zamościu, jesienią 1944 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej, które wówczas mieściło się w Krężnicy Jarej koło Lublina. Po święceniach kapłańskich, przyjętych przez Jana Mazura dnia 26.06.1949 r. w Lublinie, pełnił on zadania wikariusza w parafii Bychawa. W roku 1952 rozpoczął studia z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat, na podstawie rozprawy, pt. „Nauka św. Tomasza o udziale człowieka w rządach Opatrzności Bożej”, obronił 18.06.1956 r. Już rok wcześniej został włączony do grona wykładowców Lubelskiego Seminarium Duchownego. Najpierw prowadził tam lektorat z łaciny, a od 1957 r. także wykłady z teologii pastoralnej. Równocześnie gorliwie pracował w Wydziale Duszpasterskim Kurii Lubelskiej. W 1959 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Lubelskiej. Dnia 25.04.1961 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana XXIII biskupem pomocniczym w Diecezji Lubelskiej (tytularnym biskupem włoskiego Bladio). Jako zawołanie biskupie przyjął słowa Niepokalanej Dziewicy Maryi, Magnificat anima mea Dominum (z łaciny: Wielbi dusza moja Pana). Sakrę biskupią ksiądz Jan Mazur przyjął w Katedrze lubelskiej dnia 06.08.1961 r. Dnia 24.10.1968 r. został mianowany przez Ojca Świętego Pawła VI ordynariuszem Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej. Biskup Jan Mazur w całym okresie swojej posługi kładł wielki nacisk na rozwój duszpasterstwa w diecezji. Poza wizytacjami kanonicznymi, często wyjeżdżał na różne uroczystości do różnych parafii. Organizował i przewodniczył wielu akcjom duszpasterskim, głosił płomienne kazania. Był także nieraz zapraszany do przewodniczenia w uroczystościach lub wygłaszania kazań poza własną diecezją.
Szerokim echem w świecie odbiła się postawa Biskupa Jana Mazura w czasie obrony krzyży w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina w 1984 r. Biskup podjął głodówkę i aktywnie wsparł młodzież, która solidarnie zaprotestowała wobec działań władz komunistycznych, nakazujących zdjęcie krzyży z sal lekcyjnych. Ogromną zasługą ks. bp. Jana Mazura było doprowadzenie do beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, zwanych Męczennikami Pratulińskimi, którzy zginęli za wiarę w roku 1874 zamordowani przez Kozaków za to, że bronili świątyni i jedności Unitów z Kościołem rzymskokatolickim.
Przez 28 lat posługi biskupa Jana Mazura w diecezji siedleckiej (1968–1996) wybudowano 54 nowe kościoły, 110 kaplic oraz 144 plebanie i domy parafialne. Sanktuaria w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie otrzymały tytuły bazylik mniejszych. Ksiądz Biskup w tym czasie również erygował (założył/powołał) aż 23 parafie.
Gdy osiągnął przewidziany prawem kanonicznym wiek, ksiądz biskup Jan Mazur przeszedł na emeryturę dnia 25.03.1996 r. Co ciekawe, był rówieśnikiem Jana Pawła II, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń. Do ostatnich chwil życia wykazywał zainteresowanie i troskę o sprawy Kościoła. Zmarł 26.09.2008 r. w wieku 88 lat dokładnie we wspomnienie Matki Bożej Leśniańskiej* i został pochowany w Katedrze Siedleckiej.

źródło: gminazamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top