O jawności i transparentności w Urzędzie Gminy Zamość decyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny kolejny raz w tym miesiącu stwierdził bezczynność wójta Gminy Zamość w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Sąd zobowiązał organ do realizacji wniosku skarżącego. Również w tym samym dniu tj. 27 kwietnia WSA stwierdził bezczynność Lubelskiej Izby Rolniczej i zobowiązał Prezesa do dokonania czynności i rozpatrzenia wniosku skarżącego.

Skarga na bezczynność Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczyła projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Uchwała została podjęta przez Radę Gminy Zamość w dniu 24 listopada 2022 r.

W dniu 06 kwietnia w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok WSA stwierdził bezczynność wójta Gminy Zamość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top