Nasadzenia krzewów na placu zabaw, który nie istnieje i wymiana piasku w piaskownicy, której nie ma to najciekawsze tematy z XXXII sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO]

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyła się sesja Rady Gminy  Zamość. Najciekawsze tematy poruszone w trakcie sesji to nasadzenia krzewów na placu zabaw w Wólce Panieńskiej. Sytuacja jest o tyle zabawna, że plac zabaw w Wólce Panieńskiej nie istnieje. W swoim pisemnym oświadczeniu były Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz stwierdził, że informacje zawarte w odpowiedzi na wniosek mieszkańca są nieprawdziwe odnośnie miejsca nasadzeń w sołectwie Wólka Panieńska. Drugim ciekawym i zarazem zabawnym tematem poruszonym w trakcie sesji Rady Gminy Zamość był wniosek mieszkańca o przeprowadzenie kontroli dotyczącej wymiany piasku w piaskownicach na 19 gminnych placach zabaw. Argumentem za przeprowadzeniem kontroli według uzasadnienia wnioskodawcy była fikcyjna wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw w Siedliskach. Nie było możliwości wymiany piasku w piaskownicy ponieważ takiego elementu nie ma na placu zabaw w miejscowości Siedliska. Z czynności wymiany piasku sporządzono urzędowy dokument tj. protokół. Potwierdzamy informacje zawarte we wniosku mieszkańca, że na placu zabaw w Siedliskach nie ma piaskownicy. Zabawne sytuacje z nasadzeniami i wymianą piasku pochodzą z urzędowych dokumentów podpisanych przez Wójta Gminy Zamość i Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

Były wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość radny Jacek Adamczuk złożył zapytanie dotyczące nadzoru nad Biurem Rady Gminy.

Radni wybrali również nowego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość. Jedynym zgłoszonym kandydatem był radny Mirosław Kołtun. Za wyborem na wiceprzewodniczącego głosowało 15 radnych. Rada Gminy Zamość liczy 21 radnych.

Radni przyjęli następujące uchwały:

 1. uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
 2. uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość
  w roku szkolnym 2021/2022
 3. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Zawada)
 4. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Zawada)
 5. uchwałę uchylający uchwałę nr VI/54/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 6. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb Mokre)
 7. uchwałę w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i wycinkowych drzew tworzących aleję zabytkową w Zawadzie
 8. uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zamość do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji
 9. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminą Zamość od Gminy Nielisz częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 10. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zamość a Miastem Zamość powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków
 11. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Zamość od Gminy Szczebrzeszyn częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 12. uchwałę w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zamość służebnościami przesyłu
 13. uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość
 14. uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość

Materiał filmowy z XXXII sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

Materiał filmowy: www.youtube.com

Komentarze do: “Nasadzenia krzewów na placu zabaw, który nie istnieje i wymiana piasku w piaskownicy, której nie ma to najciekawsze tematy z XXXII sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO]

 1. Dociekliwa

  W naszym gminnym samorządzie miraż za mirażem. Czyżby zbiorowa fatamorgana? A moje hipnoza? Albo halucynacje? Co lub kto je wywołuje?

  Reply
 2. Stacho

  O, GZOK wprowadził maszyny budowlane do piaskownic. Czy ktoś wie, kto jest operatorem koparki: J czy M?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top