MSWiA przyznało samorządom w województwie lubelskim promesy na odbudowę dróg

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  przekaże samorządom z woj. lubelskiego kolejne pieniądze na budowę dróg. W ramach środków z rezerwy celowej nr 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, miastu Tyszowce oraz gminom Zakrzew i Wysokie zostało przyznane dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę i przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 roku.

W Tyszowcach odbudowana zostanie droga gminna nr 111502L od km  0+200 do km 1+370 w miejscowości Mikulin. Wysokość dotacji wynosi 278 tys. zł. W gminie Zakrzew dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 320 tys. zł.,  przebudowana zostanie droga gminna nr 107351L od km 0+256 do km 0+700 w miejscowości Tarnawka Pierwsza.

Najwięcej środków z MSWiA otrzymała gmina Wysokie. To prawie 1, 6 mln zł. W ramach dofinansowanego zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 107328L od km 0+073 do km 1+072 w miejscowości Nowy Dwór i droga gminna nr 107320L od km 0+020 do km 0+722 w miejscowości Słupeczno.

Każdego roku, dzięki wsparciu środków rządowych, gminy i powiaty odbudowują i modernizują setki kilometrów dróg lokalnych w woj. lubelskim – podkreśla wojewoda Przemysław Czarnek.

Lada dzień ogłosimy nabór wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok, w którym będziemy mieli do rozdysponowania ponad 258 mln zł, w tym 105 mln zł na inwestycje wieloletnie. Pod względem ilości środków jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, więcej od nas dostało tylko Mazowieckie. Dlatego cieszę się, że nasz region jest doceniany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego – dodaje Czarnek.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top