Mieszkańcy Sołectwa Skokówka wybrali nowego Sołtysa

W minioną niedzielę, tj. 19 lutego 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Skokówce odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa. Wybory zarządził Wójt Gminy Zamość, po uprzedniej rezygnacji z funkcji sołtysa Pana Andrzeja Kicińskiego, który pełnił rolę gospodarza miejscowości od 2003 roku. Przybyli na wybory uprawnieni do głosowania mieszkańcy, w tajnym głosowaniu dokonali wyboru nowego sołtysa dla swojej miejscowości. Nowym sołtysem Skokówki został Pan Ryszard Żołopa. Pan Ryszard od ponad 20 lat jest mieszkańcem Skokówki, długoletnim społecznikiem, do tej pory był też Członkiem Rady Sołeckiej. Swoje życie zawodowe poświęcił pracy w budownictwie, w tym czasie był również Przewodniczącym Związków Zawodowych. Obecnie przebywa na emeryturze ciesząc się gronem wnuków.
W toku dalszych procedur wynikających z przepisów statutu sołectwa, na zebraniu konieczne było również uzupełnienie składu Członków Rady Sołeckiej. I tu, decyzją mieszkańców, do grona Członków Rady wybrano Pana Mirosława Łasochę – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce.
W imieniu Samorządu Gminy Zamość, wybranym życzymy wielu sukcesów w wykonywaniu sołeckich zadań społecznych, owocnej pracy na rzecz rozwoju miejscowości oraz pełnego zaufania jej mieszkańców.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top