Mieszkańcy gminy będą mogli wnosić własne projekty uchwał

Poselski projekt ustawy:
– o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w projekcie dotyczą ustawowej regulacji prawa do wnoszenia projektów Uchwał do rad gmin i miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, przez mieszkańców.

„Jak podano w pkt 1 uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym nie ma przepisu prawa o randze
ustawowej, który wprost umożliwiałby obywatelom podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej.
Wprawdzie istnieje możliwość uregulowania tej sprawy w statutach poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego, ale niewiele jednostek z tego skorzystała.
W takiej sytuacji projekt ustawy stworzy obywatelom dodatkowy instrument wpływania na działania
swojej lokalnej władzy publicznej.”

ORKA.SEJM.GOV.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top