List Mieszkańca Płoskiego do naszej redakcji i do przedstawicieli gminnego samorządu

W dniu dzisiejszym tj. 11 października na naszą skrzynkę redakcyjną został przesłany list mieszkańca Płoskiego. Misją naszego portalu jest realny i prawdziwy przekaz do lokalnej społeczności informacji związanych z lokalnym samorządem. Chcemy, aby w końcu mógł być słyszany głos większości, czyli głos zwykłych mieszkańców Gminy Zamość, któremu dotychczas stworzone lokalne media nie udostępniają wystarczająco dużo wolnej i niezależnej przestrzeni komunikacyjnej. Fundusz sołecki to bardzo ważny instrument dla lokalnej społeczności został kolejny raz wypaczony.  Grupa 13 radnych poparła uchwałę bez konkretnego uzasadnienia prawnego. O środkach funduszu sołeckiego zgodnie z wolą ustawodawcy mogą decydować tylko i wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa. To zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Decyzje zebrania wiejskiego nie mogą być sprzeczne z ustawą o funduszu sołeckim. Mieszkańcy Płoskiego w dniu 12 września 2021 roku zdecydowali o wydatkowaniu 69 521,90 zł. na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie”.

Podczas ostatniej XXXVI sesji Rady Gminy Zamość radni zdecydowali o odrzuceniu podtrzymanego wniosku przez sołtysa. Projekt uchwały został skierowany do Rady Gminy przez Komisję Rozwoju Gminy i Budżetu. Teraz uchwałą zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa oraz służby prawne wojewody.

LIST MIESZKAŃCA PŁOSKIEGO:

Szanowni Państwo,

Z wielką uwagą i zainteresowaniem śledziłem przebieg posiedzenia XXXVI Rady Gminy Zamość z 30 września 2021 r. Tym bardziej byłem zainteresowany bo wiedziałem, że będzie rozpatrywany haniebny projekt uchwały wyrzucający do kosza decyzję mieszkańców Płoskiego co do przeznaczenia pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na 2022 r., a tym samym pozbawiając prawie 70 tys. zł na inwestycję w infrastrukturę miejscowości. To co uczyniła Rada i jak argumentował to Wójt przejdzie do historii jako kolejny gwóźdź do trumny aktywności mieszkańców w sprawy gminy i lokalnej społeczności. Tyle wypowiedzianych słów przez Wójta o samorządności, o aktywizacji mieszkańców w angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej, w budowanie wspólnoty, a później podjęcie działań wymuszających na Radzie Gminy aby zlekceważyć wolę mieszkańców Płoskiego i postawić na swoim. Argumentacja Wójta o mitycznych przepisach ustawy o finansach publicznych zabraniających mu dopuścić do obiegu taką uchwałę Zebrania Wiejskiego w Płoskiem nie przełożyła się na podanie konkretnych artykułów tej ustawy. Natomiast argumenty panów radnych Kostrubca i Ostasza były jak najbardziej oparte o konkretne przepisy prawa. Natomiast pan radny Adamczuk bardzo zgrabnie i konkretnie przedstawił ducha prawa w zakresie funkcjonowania Funduszu Sołeckiego. Tylko Wy trzej panowie Radni w tej sprawie mówiliście merytorycznie i ściśle na temat. Cała tyrada pana Wójta o inwestycjach w Płoskiem była rozmywaniem tematu i nie na temat. Wypowiedź radnego Suchowicza, to poplątanie z pomieszaniem, z której to długiej beztreściwej wypowiedzi absolutnie nic nie wynikało dla sprawy. Osobista „wycieczka” Przewodniczącego Rady Gminy w stronę radnego Kostrubca i sugerowanie, że został „wpuszczony” przez grupkę mieszkańców Płoskiego świadczy tylko o panu Przewodniczącym i to nie najlepiej. A dodając jeszcze Jego relację z zebrania w Płoskiem, która była subiektywna i zakłamana, a nie obiektywna, to tym bardziej.
Reasumując, pozostaje mi tylko pogratulować panom radnym z Płoskiego postawy i merytorycznej argumentacji w obronie decyzji mieszkańców. Tak powinien zachowywać się każdy radny wobec bezzasadnej presji władz gminy na organ uchwalający i kontrolny dla tych władz. Dziękuję też panu radnemu Adamczukowi za wsparcie idei samorządności i praworządności. Mam nadzieję, że deklaracja radnego Kostrubca co do zaskarżenia uchwały do Wojewody Lubelskiego będzie wykonana. Niech służby Wojewody dokonają analizy prawnej i ocenią kto ma rację. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje się, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Z poważaniem
Adam Złomańczuk
Płoskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top