Lech Sprawka mianowany przez premiera nowym wojewodą lubelskim

Lech Sprawka został mianowany dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego nowym wojewodą lubelskim. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Czarnka, który w ostatnich wyborach do Sejmu uzyskał rekordowy wynik, ponad 87 tys. głosów, i został posłem.

Sprawka to poseł trzech kadencji, były wiceminister edukacji i lubelski kurator oświaty. Akt powołania na wojewodę lubelskiego odebrał dziś podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Serce Polski bije tak samo mocno w wielki miastach, małych powiatach jak i we wioskach. Mamy ogromne przekonanie, że ten okres, który za nami jest krokiem we właściwym kierunku. Budujemy Polskę właściwie rozwijającą się w każdej miejscowości – powiedział premier Mateusz Morawiecki po wręczeniu nominacji wojewodom. – Wojewodowie są nie tylko oczami i uszami rządu, ale też rękami. Działają w okolicznościach klęsk żywiołowych, pełnią niezwykle istotną funkcję.

Chcemy, żeby wojewodowie działali z marszałkami ręka w rękę dla dobra województw. To powinno iść razem z uproszczeniem biurokratyczności i z przyspieszeniem pewnych procesów biurokracyjnych i o to proszę. Będziemy starali się usprawniać państwo. Tak, żeby usługi publiczne były coraz bardziej dostępne dla wszystkich obywateli – dodał premier.

Drodzy Państwo, życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę, żeby obywatele byli z waszej pracy zadowoleni a Polska, żeby była dzięki waszej pracy silniejsza – zakończył Mateusz Morawiecki.

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.

Rozpoczynamy drugą kadencję naszego rządu. Symbolicznym podsumowaniem działalności wojewodów niech będzie wynik wyborczy wojewodów, którzy kandydowali w wyborach. Aż 8 wojewodów i 2 wicewojewodów zostało posłami. Wysoki wynik wojewodów w wyborach parlamentarnych to wysoka ocena pracy wydana przez opinię publiczną. Efekt ciężkiej pracy i tego, że nie byliście tylko urzędnikami, a osobami, które czuły się odpowiedzialne za to, co dzieje się na terenie województwa – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że następne 4 lata będą dla nas wszystkich powodem do satysfakcji. Będzie to jednak naprawdę ciężka praca. Jestem przekonany, że wszyscy podołacie nowym obowiązkom. Sprawy urzędów wojewódzkich, sprawy reprezentowania rządu w terenie są w bardzo dobrych rękach. Mamy mocny, dobry skład. Bardzo dziękuję wszystkim wojewodom za dotychczasową pracę i składam najlepsze życzenia nowo powołanym wojewodom – dodał szef MSWiA.

Lech Stanisław Sprawka (ur. 9 sierpnia 1955 w Radawczyku) – polski polityk, nauczyciel i urzędnik państwowy, były kurator oświaty i wiceminister edukacji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji.

W 1980 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Następnie odbył zasadniczą służbę wojskową. W 1984 ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Nauczycieli. W 2000 został absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania oświaty na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 1 lipca 1981 pracował jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie. W latach 1990–1998 był dyrektorem tej szkoły. 15 kwietnia 1998 został powołany na stanowisko lubelskiego kuratora oświaty. W latach 2000–2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Odpowiedzialny był za koordynacje pracy trzech departamentów: ekonomicznego, kadr i doskonalenia nauczycieli. W wyborach do parlamentu w 2001 startował do Sejmu z listy AWSP jako bezpartyjny kandydat z rekomendacji Ruchu Społecznego AWS.

Od 2001 do 2006 był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie. 21 marca 2006 został ponownie powołany na stanowisko kuratora oświaty. W związku z konfliktem z ministrem Romanem Giertychem podał się do dymisji w kwietniu 2007, zostając zastąpionym przez Marka Błaszczaka.

W wyborach do parlamentu w 2007 uzyskał mandat poselski na Sejm VI kadencji, startując z 9. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu lubelskim i otrzymując 11 929 głosów. W wyborach samorządowych w 2010 z ramienia PiS ubiegał się o urząd prezydenta Lublina, przegrywając w drugiej turze z Krzysztofem Żukiem (PO) z wynikiem 45,35% głosów. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do Sejmu, dostał 23 848 głosów. W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu, otrzymując 15 713 głosów. W wyborach w 2019 nie uzyskał poselskiej reelekcji.

Wyróżniony m.in. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Lumen Mundi”.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top