Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

Koniec z kombinowaniem przed wyborcami, koniec z „amnezją na zawołanie„! PiS wprowadził imienne rejestry głosowań. Mieszkańcy dowiedzą się, jak głosują ich radni. Do tej pory w radach gmin obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa.

31 maja 2016 roku Rada Gminy Zamość „rozpatrywała” petycję złożoną w sprawie wprowadzenia do protokołu z posiedzeń Rady imiennych wyników głosowań, tj. zapisać, w jaki sposób głosował każdy z radnych. 

Wynik głosowania był łatwy do przewidzenia choć z jednym głosem wstrzymującym zaskoczył :

Za odrzuceniem – 20 radnych

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1 radny tj. Wojciech Suchowicz

Petycja 20-ma głosami zostało odrzucona, ponieważ uznano, że nie można rozszerzać katalogu wyznaczonego dla głosowań imiennych wyznaczonych przez Ustawę o samorządzie gminnym, oraz, że przecież każdy mieszkaniec, jak jest ciekaw, to może przyjść i zobaczyć jak głosują radni ( co uznać należy za oczywistą kpinę i ignorancję, zważywszy w jakich godzinach radni obradują, lub np. biorąc pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy gminy mają czas na dojazd na sesję i  kilka godzin siedzenia na sesji.

 

W innych gminach takie głosowania to już normalność. W wielu przypadkach radni podjęli decyzję o imiennym głosowaniu pod presją mieszkańców danej społeczności. Przykładem może być petycja ale również nieco bardziej satyrycznie działanie mieszkańców.

W Kaliszu członkowie Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej odpowiedzialnej za prowadzenie lokalnego MamPrawoWiedziec.pl (www.kalisz.mamprawowiedziec.pl) wielokrotnie apelowali o wprowadzenie elektronicznego systemu głosowań. W końcu samorządowców udało im się przekonać w dość nietypowy sposób.

W czasie sesji Rady miasta ustawili kamerę z tektury, a każdy radny dostał w prezencie duże, kartonowe, kolorowe guziki do głosowania (link do wideo w portalu YouTube.com). Akcję transmitowały kaliskie media, a do apelu KIM przyłączyli się radni z klubu Tak dla Kalisza.

 Do tej pory w radach gmin obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa.

Trwa sesja rady gminy np. Rady Gminy Zamość. W kolejnym punkcie radni będą głosować nad podwyżkami podatków. Przewodniczący zarządza głosowanie ? 15 radnych jest za, dwóch przeciw, czterech nie przyszło. Głosowanie odbyło się cztery miesiące po wyborach.

Trzy lata później podatki są jednym z tematów kampanii wyborczej. Wszyscy kandydaci krytykują podwyżki , które sami zarządzili. Ale wyniki głosowania były spisane zbiorczo i mieszkańcy nie wiedzą kto jak głosował. Dziś radni mogą mówić, że podwyżki podatków, to nie oni.

Dostęp do imiennych rejestrów głosowań działa też na korzyść radnych. Samorządowcy, którzy nie obawiają się kontaktu z wyborcami, mogą informować ich jak głosowali w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności, a następnie wykorzystać te informacje w kampanii wyborczej.

Pomijając wszelkie wątki wyborczo-rozliczeniowe, takie systemy i dane dzięki nim wytworzone pozwalają zwykłemu Kowalskiemu sprawdzić, jak zarządzana jest gmina. Być może, dotychczas niegłosujący stwierdzą, że warto jest poprzeć dotychczasowych włodarzy w ich wysiłku na rzecz dobra wspólnego, zwiększając przy tym frekwencje wyborczą i rangę głosów oddanych na radnych?

Anonimowość głosowań za kilka miesięcy się skończy. 31 stycznia weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych , która znowelizowała m.in. Ustawę o samorządzie gminnym.

Koniec z anonimowym głosowaniem radnych.  Głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań mają być niezwłocznie upubliczniane. Zmiana dotyczy wszystkich szczebli samorządu, a więc w BiP znajdziemy imienne wyniki głosowań zarówno z sesji Rady Gminy, powiatu jak i Sejmiku Województwa.

Na zmiany trzeba jeszcze poczekać gdyż na dostosowanie statutów gmin samorządy mają czas do 31 grudnia 2018 roku.

 

Komentarze do: “Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

 1. Reginis

  I bardzo dobrze. Czas aby radni nie wstydzili się swoich decyzji i byli widoczni dla swoich wyborców, a przede wszystkim aby były widoczne ich postawy podczas głosowań, które decydują o wydawaniu publiczny pieniędzy i o jakości życia mieszkańców Gminy. Można jeszcze było dopisać w tej Ustawie, aby radni nie obrażali się na pytania mieszkańców podczas sesji, bo to co zaprezentowała na ostatniej sesji radna Maria Słota przechodzi wszelkie pojęcie. Wcześniej w październiku chyba popisała się radna Skorupka. Widać, że taki poziom braku elementarnej kultury i profesjonalizmu oraz rozumienia swojej misji przez radnych pasuje Przewodniczącemu Rady, bo nie reaguje. Dobrze, że chociaż Wójt używa innego języka, chociaż na ostatniej sesji też pozwolił sobie do radnego zwrócić z sugestią, że nie jest pan Radny zdolny do samodzielnego sfomułowania pytania i na pewno ktoś Mu to podpowiedział. Cieszę się, że istnieje ten portal, bo przynajmniej można osobiście sprawdzić, kto nami rządzi i jak to robi…

  Reply
 2. Dariusz Tłuczkiewicz

  Drogi Panie Ryszardzie!
  Cytując moją wypowiedź prosiłbym, aby przytoczył ją Pan w całości, ponieważ podany fragment można dowolnie interpretować. Proszę Pana o podanie linku do całości nagrania z danej sesji, aby zainteresowani mogli samodzielnie ocenić całą moją wypowiedź, a nie tylko jej urywek.
  W mojej wypowiedzi chciałem zwrócić uwagę na możliwość zaistnienia problemu gdyby, przykładowo ilość głosów „za” oddanych przez podniesienie ręki nie zgadzałaby się z ilością głosów „za” w głosowaniu imiennym na kartach i co w danym przypadku zrobić.
  Jak Pan zapewne wie, większość sesji Rady Gminy jest nagrywana i Radni, w tym ja, mamy świadomość, że mieszkańcy Gminy mogą to obejrzeć i mogą samodzielnie sprawdzić jak głosował ich Radny.
  Zależałoby mi na tym aby radni mieli „odwagę cywilną” przed swoimi wyborcami i nie bali się wziąć odpowiedzialności za to jak głosują, niezależnie od tego czy są nagrywani czy nie. Jestem za nagrywaniem sesji i głosowaniem imiennym, tylko należy to zrobić mądrze i bez pośpiechu, aby uniknąć sytuacji kontrowersyjnych.
  Bardzo dziękuje Panu za poruszenie tego tematu.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top