Już 12 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych!

26 stycznia 2024 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podwoił pulę budżetu Województwa na dotacje przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych, czyli zwiększył ją o kolejne 6 000 000 zł. Obecnie wynosi ona 12 000 000 zł. Na zmiany w budżecie Samorząd Województwa zdecydował się, widząc bardzo duże zainteresowanie tematem ze strony funkcjonujących w regionie jednostek OSP, których mamy ponad 1,7 tys. Olbrzymie potrzeby inwestycyjne OSP były zgłaszane zarówno podczas spotkań informacyjnych w terenie, jak i w rozmowach telefonicznych z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach ogłoszonego już otwartego konkursu ofert dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z naszego regionu na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pt. „Lubelskie wspiera OSP”.

Głównym celem zadania jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie. Zadanie zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

W konkursie „Lubelskie wspiera OSP” jednostki ochotniczych straży pożarnych będą mogły zakupić niezbędny sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, a także sprzęt ochrony osobistej.

W szczególności pomoc finansowa może zostać przyznana na:

  • zakupy bieżące (tj. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonów itp.);
  • zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo-gaśniczych (typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, kominiarki itp.);
  • zakup lub remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego (tj. zestawów hydraulicznych, motopomp itp.) oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych itp.).

Maksymalna kwota dotacji dla jednego beneficjenta (OSP) wynosi 10 000,00 zł.

Nabór konkursowych wniosków zakończył się 26 stycznia 2024 r. o godzinie 15:30. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana do 29 lutego 2024 r. Planowany termin podpisania umów dotacyjnych nastąpi do 31 marca 2024 r. Zakupy dotacyjne mogą być realizowane do 30 września 2024 r.

Szczegóły konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w tym uchwała i ogłoszenie, są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link otwiera się w nowym oknie).

źródło: www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top