Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

Jeden z mieszkańców przesłał do Rady Gminy Zamość pismo w którym apeluje do radnych, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.  Chodzi o to aby radny Rady Gminy nie pełnił jednocześnie funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej. Czy ten apel można łączyć z rozwiązaniem jaki przyjęła Rada Miasta Zamość odnośnie nie łączenia funkcji radnego z funkcją Przewodniczącego Zarządu Osiedla ?. Przypominamy, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zamość Przewodniczący  poddał pod głosowanie wniosek o nie łączeniu funkcji radnego i Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Radni Rady Miasta jednogłośnie przegłosowali aby jedna osoba nie łączyła tych funkcji. Co zrobią Radni Rady Gminy Zamość dowiemy się wkrótce i do tematu wrócimy. Podobne pisma w formie wniosków oraz apelu zostały skierowane do radnych w innych samorządach. Autorami wniosków są mieszkańcy oraz członkowie stowarzyszeń działających na rzecz praworządności w samorządach.

Poniżej prezentujemy treść apelu do radnych Rady Gminy Zamość:

Rada Gminy Zamość ( wszyscy radni )

Szanowni Państwo,

W pierwszej kolejności, chciałbym złożyć Państwu serdeczne gratulacje wyboru na członków oraz członkinie Rady Gminy Zamość – zarówno tym którzy zasiądą w niej po raz kolejny, jak również “debiutantom”. Mam nadzieję, że kredyt zaufania Państwa wyborców nie zostanie w żaden sposób nadużyty, a współpraca z mieszkańcami będzie rozwijała się na zasadach partnerskich. Należy bowiem pamiętać, że zarówno nam jak i Państwu zależy na jednym – zmienianiu Gminy Zamość na lepsze, zaś pole do współpracy jest bardzo szerokie.

Wcześniej jednakże (ze względu na bardzo dobrą ku temu porę, jaką jest początek kadencji Rady) pragnę w ślad za apelem mec. Szymona Osowskiego opublikowanym na jego prywatnym profilu w portalu społecznościowym Facebook.com przypomnieć Radzie Gminy Zamość o treści art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jednym z zadań rady gminy jest kontrola jednostek pomocniczych utworzonych na terenie gminy, czyli sołectw.

Problemem, na który zwrócił uwagę mec. Osowski jest możliwość (na gruncie prawa powszechnie obowiązującego oraz w większości przypadków – również na gruncie prawa lokalnego) łączenia stanowisk w radzie gminy oraz stanowisk w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy. Z punktu widzenia prawnego nie ma przeszkód, aby członek Rady Gminy nie był jednocześnie sołtysem, czy członkiem Rady Sołeckiej.

Nie mniej, z punktu widzenia korzystnej dla praworządności zasady unikania konfliktu interesów, pewnej etyki samorządowca oraz podstawowych zasad prawa wywodzonych jeszcze z czasów starożytnego Rzymu (w szczególności zasady „Non omne quod licet honestum est” – nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe) jest to w mojej ocenie działanie potencjalnie niekorzystne dla jakości działania samorządu.

Można dla przykładu wyobrazić sobie sytuację w której członek Rady Gminy będący jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej Rady Gminy, dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność sołtysa. Siłą rzeczy, dopuszczając do takiej sytuacji zwiększamy stopień zagrożenia stronniczością działań osób które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Gminy oraz w jednostce pomocniczej gminy.

W związku z powyższym, jako obywatel działający na rzecz zwiększenia praworządności w samorządzie, apeluję do każdego członka oraz każdej członkini Rady Gminy Zamość o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.

W szczególności, pragnę poddać pod rozwagę zmianę Statutu w tym zakresie tak aby regulował szczegółowo zasady łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Gminy. Taka zmiana może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji dla działania gminnego samorządu – w szczególności na jego najniższym, najbliższym mieszkańców poziomie.

 

Komentarze do: “Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

 1. Wiewióra

  A co z zatrudnieniem radnych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych? Trudno też przy tej okazji nie wspomnieć o „klanach rodzinnych” tworzących wielką rodzinę samorządową.
  Chorobą układu jest trudna do wyleczenia….

  Reply
 2. Reginis

  Już niedługo wybory sołtysów, niech lud dobrze zdecyduje i po kłopocie, jeżeli radni sami się nie wyłączą.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top