Gminy i powiaty z Lubelskiego zbudują drogi za prawie 800 mln zł

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał ocenioną przez komisję listę wniosków z gmin i powiatów z województwa lubelskiego dotyczącą rządowego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania z listy obejmują modernizację 342 km dróg powiatowych, na które złożono 73 wnioski oraz 322 km dróg gminnych w ramach 308 wniosków. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie blisko 800 mln zł.

Samorządy mogły składać wnioski w naborze na FDS do połowy kwietnia. W sumie wpłynęło ich ponad 520. – To ogromna, niespotykana dotąd liczba. Dlatego serdecznie dziękuję za trzy miesiące wytężonej pracy przy ocenie merytorycznej i weryfikacji wniosków, zarówno pracownikom Wydziału Infrastruktury LUW jak i powołanej przeze mnie komisji. Myślę, że już niedługo będę mógł podpisać z  samorządami umowy dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań. Mam nadzieję,
że stanie się to bardzo szybko
– powiedział Przemysław Czarnek.

Podpisana przez wojewodę Czarnka lista trafi teraz do Ministerstwa Infrastruktury, które podda wnioski szczegółowej analizie, a następnie przedstawi listę do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który ma jeszcze możliwość naniesienia własnych poprawek.

Po akceptacji listy przez premiera Mateusz Morawieckiego Wojewoda będzie mógł podpisać umowy z gminami i powiatami na przekazanie wnioskowanych przez nie środków.

A te są na niespotykaną dotąd skalę. Wnioskowana przez samorządy z woj. lubelskiego kwota dofinansowania do przebudowy i modernizacji dróg lokalnych na terenie woj. lubelskiego w tym roku wynosi bowiem 453 mln zł, zaś łączna wartość planowanych inwestycji to 761,8 mln zł.

Przypomnijmy, że mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych powołany został ustawą z 23 października 2018 r. Celem FDS jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe) lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne). Zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W ramach realizacji zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Dofinansowane z Funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku, będące w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top