Gminna tajemnica wniosku na dofinansowanie do budowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W 2021 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań, które zostały zamieszczone na liście rezerwowej otrzymało 14 samorządów powiatowych (13 powiatów ziemskich oraz 1 miasto na prawach powiatu) oraz 57 samorządów gminnych.

Województwo lubelskie w 2021 roku otrzymało w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 289 671 678, 87 zł, które przeznaczy na remont i budowę nowych dróg.  Z tych środków zostanie wyremontowanych lub  przebudowanych 364,410 km dróg powiatowych i 161,353 km dróg gminnych. Do województwa lubelskiego trafiło już – w latach 2019-2020 – ponad 613 mln zł.

Gmina Zamość w edycji 2020 złożyła na zadania 2021 roku dwa wnioski na budowę dróg gminnych.

  1. Na budowę drogi gminnej w miejscowości Pniówek ( za szkołą ).
  2. Budowa drogi gminnej w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec.

Gmina Zamość nie otrzymała dofinansowania z Rządowego Programu Dróg Samorządowych. Na liście rezerwowej na czwartym  miejscu znalazła się droga w miejscowości Pniówek. Już w czerwcu z listy rezerwowej dofinansowanie otrzymała droga w miejscowości Pniówek.

Tajemnicą pozostaje brak na liście podstawowej i rezerwowej dofinansowania na drogę w miejscowości Sitaniec Wolica i Sitaniec. W dniu 30 września 2021r. w trakcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Zamość uczestniczący mieszkaniec złożył do Rady Gminy Zamość wniosek o przeprowadzenie kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej Sitaniec Wolica – Sitaniec. Wnioskiem mieszkańca zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która w przekazanej Radzie Gminy Zamość uchwale stwierdziła, że projektant nie przewidział poboczy, lecz w ich miejsce ” zielenic”.  Z uzasadnienia uchwały wynika, że swoje stanowisko zajął w tej sprawie Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, który stwierdził, że przyczyną powstałej sytuacji był prawdopodobnie błąd Projektanta. Wniosek Gminy Zamość nie spełniał jednego kryterium oceny formalnej wniosków tj. spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. Jak wyjaśnił w swoim pisemnym stanowisku Wójt Gminy Zamość tego braku formalnego nie zauważył projektant, Gminna Administracja ani Służby Starosty Zamojskiego. Winnych zaniedbań jak wynika z uchwały jest wielu ale zero odpowiedzialności.

W dniu 2 grudnia 2021 roku w trakcie XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość mieszkaniec ponowił wniosek w zakresie przeprowadzenia kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec – Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenia czy wniosek spełniał wymogi formalne.

W dniu 16 grudnia 2021 roku w trakcie posiedzenia radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wniosek uznali ponownie, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. W tym miejscu należy postawić pytania. Dlaczego radni nie skorzystali z uprawnień kontrolnych ? Jakie skrywane są tajemnice z brakiem dofinansowanie na drogę w m.  Sitaniec Wolica i Sitaniec w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?. Kto popełnił błędy i kto nie dopełnił swoich obowiązków przy sporządzaniu wniosku?  C.D.N

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top