Gmina Zamość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

W dniu 20 września 2019 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu  wydał postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zamość.

1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa”.
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
–        Przewodniczący komisji – 500 zł,
–        Zastępca przewodniczącego – 400 zł,
–        Członek komisji – 350 zł.
Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Składy osobowe obwodowych komisji  w gminie Zamość:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Mokre 303, 22-400 Zamość:

1.Aneta Róża Harasim,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Płoskie

2.Marzanna Agnieszka Hereta,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wielącza Poduchowna

3.Irena Halina Kucharska,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Mokre

4.Elżbieta Maria Lewandowska,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Zamość

5.Damian Mazur,zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY, zam. Zamość

6.Agnieszka Nożyńska-Osuch,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Zamość

7.Sandra Skrzypa,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Bortatycze Kolonia

8.Marta Agnieszka Sobczyk,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Płoskie

9.Alina Władysława Wierzchowska,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Zawada

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Żdanów 124, 22-400 Zamość:

1.Iwona Teresa Bożek-Pieczykolan,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Żdanówek

2.Zdzisława Stanisława Czerwieniec,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mokre

3.Joanna Koczułap,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żdanów

4.Mariola Kusz,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Wysokie

5.Ryszard Mazurek,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Łapiguz

6.Zofia Violetta Niedźwiecka,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Siedliska

7.Katarzyna Maria Staniaszek,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Zamość

8.Małgorzata Szałach,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Żdanówek

9.Dorota Marta Wodyk,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Żdanów

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Płoskie 139, 22-400 Zamość:

1.Barbara Bałabuch,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kalinowice

2.Aleksandra Monika Bondyra,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Mokre 3.Marta Maria Grela,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ(uzupełnienie składu), zam. Zamość

4.Piotr Władysław Kuciel,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Mokre 5.Igor Malinowski,zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mokre

6.Tomasz Mazurek,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Płoskie

7.Przemysław Portuś,zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY, zam. Płoskie

8.Ewelina Raczkiewicz,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sosnowa-Dębowa

9.Anna Maria Samborska,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Żdanów

10.Katarzyna Siemczyk,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Płoskie

11.Anna Truba,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Płos

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Wólka Wieprzecka 57, 22-470 Zwierzyniec:

1.Joanna Maria Bekier-Farion,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Mokre 2.Jerzy Henryk Bondyra,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wólka Wieprzecka

3.Paweł Kaczor,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Janówka Zachodnia

4.Beata Kniaź,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białowola

5.Katarzyna Monika Łukaszczuk,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Lipsko

6.Danuta Łyś,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mokre

7.Marcelina Pasieczna,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Wieprzec

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Białowola 20, 22-400 Zamość:

1.Piotr Boba,zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Białobrzegi

2.Weronika Olga Galant,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jarosławiec

3.Krzysztof Mariusz Harasim,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Zwódne 4.Joanna Kruczek,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Pniówek

5.Krystyna Łyszcz,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Mokre

6.Marek Robert Paszko,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko Kosobudy

7.Jerzy Soboń,zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Wólka Wieprzecka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Lipsko 126, 22-400 Zamość:

1.Maria Elżbieta Bielak,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Zarzecze 2.Mateusz Galant,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rachodoszcze

3.Bożena Kudyk,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Lipsko

4.Ewa Anna Miąsik,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Zamość

5.Wioletta Pieńkosz,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Borowina Sitaniecka

6.Anna Henryka Tabała-Radlińska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipsko

7.Rafał Wojciech Turos,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Stabrów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400 Zamość:

1.Ewa Bożena Błażejczyk,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Sitaniec Kolonia

2.Aleksandra Byczek,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ(uzupełnienie składu), zam. Ruszów 3.Ryszard Dominik Czochra,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zamość

4.Ela Lucyna Galant,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zamość

5.Anita Marta Jachymczyk,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Pniówek

6.Diana Klaudia Jędrzejewska,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Tomaszów Lubelski 7.Edyta Katarzyna Kwiatkowska,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Kalinowice

8.Klaudia Rycyk,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sitno

9.Aleksandra Tokarz,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Szopinek

10.Mariusz Wodyk,zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Żdanów

11.Maria Barbara Zajączkowska,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Zamość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica Wiejska, Białobrzegi 19A, 22-400 Zamość:

1.Agnieszka Bartnik,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Bortatycze Kolonia

2.Waldemar Błahut,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białobrzegi

3.Magdalena Elżbieta Boba,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Białobrzegi

4.Krzysztof Goch,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Bortatycze Kolonia

5.Wiesław Janusz Kwoka,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wysokie

6.Daria Magryta,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Bortatycze

7.Edward Osiewicz,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Zamość

8.Halina Maria Suszyna,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Zamość

9.Beata Małgorzata Świrgoń,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Żdanówek

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, Wysokie 133, 22-400 Zamość:

1.Anna Halina Bełz,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Sitaniec Kolonia

2.Dawid Adrian Jachymczyk,zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Żdanów

3.Agata Monika Krzan-Bożek,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Chyża

4.Piotr Kwoka,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Wysokie

5.Alicja Łyś-Bulak,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Mokre

6.Agnieszka Magryta-Ciurysek,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Bortatycze

7.Anna Ewa Milczuk,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Płoskie

8.Agnieszka Strzęciwilk,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sitaniec

9.Monika Telicka,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chyża

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Szkoła Podstawowa, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość:

1.Tomasz Marcin Babicz,zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Sitaniec

2.Anna Katarzyna Buczak,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Łapiguz

3.Agnieszka Barbara Gwizdalska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zamość

4.Urszula Anna Matysiak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kalinowice

5.Henryk Jan Okalski,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Borowina Sitaniecka

6.Ryszard Stanisław Puchacz,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Borowina Sitaniecka

7.Ryszard Skotnicki,zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Łapiguz

8.Anna Sołowiej,zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Borowina Sitaniecka

9.Anna Wolska,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Czołki

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa, Sitaniec 422, 22-400 Zamość:

1.Joanna Barbara Bekier,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sitaniec

2.Natalia Katarzyna Chereta,zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Sitaniec

3.Irena Głowienka,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Sitaniec

4.Anna Zofia Konior,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Zamość

5.Patrycja Kowalec,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec Wolica

6.Jarosław Michał Kozioł,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Sitaniec

7.Paulina Lewandowska,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sitaniec

8.Helena Maj-Halinowska,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Mokre

9.Jadwiga Apolonia Mazurek,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Łapiguz

10.Natalia Aleksandra Piwko,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Szopnek 11.Halina Skotnicka,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Łapiguz

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Szkoła Podstawowa, Zawada 46, 22-400 Zamość:

1.Kazimierz Baca,zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kalinowice

2.Waldemar Adam Dołba,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wielącza

3.Andrzej Jarosław Dunal,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Zawada

4.Piotr Muzyka,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Płoskie

5.Ewelina Wioleta Tyszko,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Zawada

6.Alicja Wyczółkowska,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Płoskie

7.Anna Zgnilec,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Zawada

8.Tomasz Zgnilec,zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Zawada

9.Patrycja Zychowicz,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zawada

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Świetlica Wiejska, Szopinek 65, 22-400 Zamość:

1.Paulina Bełz,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sitaniec Wolica

2.Mariola Jadwiga Franczak,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Sitaniec Kolonia

3.Marek Andrzej Musiał,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Wólka Panieńska

4.Piotr Mirosław Najda,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Szopnek

5.Miłosz Naklicki,zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY, zam. Szopnek

6.Beata Anna Sagan,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Szopinek

7.Jacek Ziarkiewicz,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szopinek

14 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody, Wieprzec 8, 22-400 Zamość:

1.Grażyna Maria Koczułap,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wieprzec

2.Witold Mieczysław Łapa,zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Lipsko

3.Andrzej Macheta,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Żdanów

4.Anna Majda,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wychody

5.Maria Krystyna Piela,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Wychody 6.Agnieszka BeataRadlińska,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Stabrów

7.Anna Soboń,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Wólka Wieprzecka

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Świetlica Wiejska, Jatutów 118, 22-400 Zamość:

1.Jakub Władysław Bosowski,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Szopinek 2.Maria Juszczak-Sowińska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jatutów

3.Zofia Alicja Makuch,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Kalinowice

4.Carlo Michalski,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Sitaniec Kolonia 5.Zofia Palonka,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Jatutów

6.Artur Jacek Sawulski,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Zamość

7.Adam Kazimierz Wiśniewski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pniówek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Szkoła Podstawowa, Pniówek 133, 22-400 Zamość:

1.Joanna Kitka,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pniówek

2.Grażyna Maria Muca,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pniówek

3.Agata Niedźwiecka,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Skokówka

4.Kamil Piłat,zgłoszony przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Pniówek

5.Urszula Weronika Piotrowska,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Pniówek

6.Danuta Anna Rozkres,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Pniówek 7.Klaudia Skrzypa,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Bortatycze Kolonia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Siedliska 47, 22-400 Zamość:

1.Iga Maria Czerwieniec,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zamość

2.Jadwiga Maria Czop,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Siedliska

3.Dorota Łata,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Płoskie

4.Katarzyna Beata Mazurek,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Płoskie 5.Anna Wioletta Skrzypa,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Bortatycze Kolonia

6.Joanna Sołowiej,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Borowina Sitaniecka

7.Teresa Tur,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Siedliska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”, Lipsko-Polesie 20, 22-400 Zamość:

1.Krystyna Bosiak,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Białowola 2.Jadwiga Maria Jakubczak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Białowola

3.Paulina Justyna Karwat,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Wysokie 4.Mariusz Artur Łaszkiewicz,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Płoskie

5.Agnieszka Agata Pasieczna,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wieprzec

6.Konrad Janusz Serafin,zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Lipsko Polesie 7.Bernarda Tymura,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Lipsko Polesie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Świetlica Wiejska, Skokówka ul. Targowa 32, 22-400 Zamość:

1.Irena Blicharz,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mokre

2.Teresa Edelman,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Mokre

3.Renata Barbara Harasim,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Zwódne 4.Ewa Kasprzak-Czerwieniec,zgłoszona przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Zamość

5.Bożena Urszula Kozioł,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Wólka Wieprzecka

6.Renata Maria Sawa,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kalinowice

7.Anna Maria Sołowiej,zgłoszona przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Kalinówka

8.Magdalena Stąsiek,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Płoskie

9.Donata Winniczuk,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Zamość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa, Sitaniec 422, 22-400 Zamość:

1.Barbara Ćwiklak,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Sitaniec

2.Leszek Duda,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bortatycze

3.Irena Dużyńska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. SitaniecKolonia

4.Małgorzata Gral,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Bortatycze Kolonia

5.Katarzyna Sylwia Jędrzejewska,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Szopinek

6.Agnieszka Pyszak,zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sitaniec

7.Urszula Tłuczek,zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Sitaniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400 Zamość:

1.Alina Maria Fedorowicz,zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Kalinowice

2.Dorota Maria Heider,zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Wólka Panieńska

3.Kamila Jarosiewicz,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zamość

4.Krzysztof Kolaja,zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU, zam. Łabuńki Pierwsze

5.Adam Konrad Stąsiek,zgłoszony przez KWW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE, zam. Płoskie

6.Mariusz Szastak,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łabunie

7.Karol Wojciech Tabała,zgłoszony przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Sitno

źródło: UG Zamość

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top