Drożej za urzędowe upomnienia

Z dniem 13 października zmienia się kwota kosztów upomnienia, które naliczane są przy wystawieniu upomnienia za zaległości podatkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami czy też inne należności. Koszty upomnienia doliczane są do każdego upomnienia, wezwania do zapłaty doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Do tej pory koszty upomnienia wynosiły 11,60 zł. Wszystkie upomnienia, wezwania do zapłaty wystawione po 13 października będą obciążone kwotą 16,00 zł. Zmiana kwoty kosztów upomnienia została podjęta przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ogłoszona w rozporządzeniu z dnia 5 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. pod poz. 67)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top