Dofinansowanie dla Powiatu Zamojskiego na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutków rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Domach Pomocy Społecznej

232 850,20 zł dofinansowania dla Powiatu Zamojskiego na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutków rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Domach Pomocy Społecznej.

W ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutków rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20214 – 2020, 47 domów pomocy społecznej ubiegały się o grant.

Całkowita wartość wsparcia dla DPS-ów wynosi 3 412 097,82 zł.

Celem V rundy konkursowej projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, dzięki któremu Domy Pomocy Społecznej mogą zakupić środki ochrony osobistej/indywidualnej oraz testy do badań na zakażenia wirusem Covid-19 – możliwy jest zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. maseczek jednorazowych, maseczek z filtrami, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, gogli fartuchów i kombinezonów jednorazowych, ochraniaczy na buty, pościeli jednorazowej, płynów dezynfekujących do rąk i do powierzchni oraz testów na badanie zakażenia wirusem Covid-19, niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19.

źródło: powiatzamojski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top