Dlaczego radni Rady Gminy Zamość podważają zaufanie do Wojewódzkiej Komisji zajmującej się oceną formalną wniosków w ramach programu FDS ?

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość prowadzi postępowanie skargowe w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość. Obradom przewodniczy Przewodniczący Komisji radny Tadeusz Kostrubiec. W trakcie posiedzenia w dniu 09 maja 2023 r. Przewodniczący Komisji radny Tadeusz Kostrubiec stwierdził, że ” … UW nie miał tyle pieniędzy … ” i dlatego wniosek na przebudowę drogi gminnej w m. Sitaniec Wolica – Sitaniec został odrzucony na etapie oceny formalnej. Nieprawdziwą tezę radnego T. Kostrubiec  potwierdza radny Krzysztof Ostasz słowami ” a tutaj trzeba było coś znaleźć …. ” . Po wypowiedzi radnego K. Ostasza słowa te powtarza radny T. Kostrubiec.  Teraz radni Tadeusz Kostrubiec i radny Ostasz będą musieli to udowodnić i przedstawić komisji dowód na swoje opinie. Uczestnik postępowania skargowego podczas posiedzenia w dniu 18 maja złożył wniosek dowodowy w postaci pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o ilości dróg dofinansowanych z listy rezerwowej. Mieszkaniec w swoim wniosku chce aby radny T. Kostrubiec przedstawił dowód na to, że Urząd Wojewódzki nie miał tyle pieniędzy i dlatego wniosek Gminy Zamość nie uzyskał akceptacji na etapie oceny formalnej. Uczestnik postępowania skargowego uważa, że radni Tadeusz Kostrubiec i radny Krzysztof Ostasz podważają zaufanie do Wojewódzkiej Komisji zajmującej się oceną formalną w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych jak i do samego programu.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 09 maja 2023 r.

Wypowiedź radnego Tadeusza Kostrubiec i radnego Krzysztofa Ostasza od 1 godz. 25 m. 00 s.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top