Czy były kandydat na wójta zostanie dyrektorem w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Zamojskiego?

W dniu 06 maja 2019 roku Starosta Powiatu Zamojskiego ogłosił nabór na wolne stanowisko dyrektora w Wydziale Gospodarki Mieniem  Starostwa Powiatowego w Zamościu. Nabór zakończył się w dniu 17 maja 2019 roku. Jeszcze przed ogłoszeniem naboru sygnalizowano naszej redakcji,  że dyrektorem zostanie jeden z kandydatów na wójta w ostatnich wyborach samorządowych. Wskazano nam personalnie, kto ma zostać dyrektorem. Należy więc zadać pytanie – czy będzie to nabór ustawiony?. Kryteria również  wskazują, że może to być jeden z kandydatów na wójta w ostatnich wyborach samorządowych.  Sam kandydat na dyrektorski stołek od kilku tygodni nie kryje zadowolenia z faktu, że zostanie dyrektorem. Brak dyskrecji  kandydata dyskwalifikuje go  do zajmowania tak odpowiedzialnego stanowiska. Stawia również w trudnej sytuacji komisję oceniającą złożone dokumenty aplikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://spzamosc.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 o czym informuje starosta Stanisław Grześko. W sprawie naboru na wolne stanowisko dyrektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Zamojskiego został złożony pierwszy wniosek w trybie informacji publicznej.

Kryteria konkursu:

 1. wykształcenie: wyższe

 2. staż pracy – minimum 5 lat w jednostkach administracji samorządowej,

 3. obywatelstwo polskie;

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

 7. ukończone 18 lat;

 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek: administracja, ekonomia, prawo,

 2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 4. znajomość aktów prawnych z zakresu: administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami , podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeń majątkowych , ksiąg wieczystych i hipoteki, finansów publicznych takich jak:

a/ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2019 r. poz. 511/

b/ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2018 r.poz.1260 z póź. zm./

c/ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz.U. z 2018 r.poz.2096 z późn. zm./

d/ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej/Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z póź. zm./

e/ ustawa z dnia o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z póź. zm./

f/ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z póź. zm./

g/ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /.Dz. U. z 2018 r. po.2204 z póxn. zm./

h/ ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 z póź. zm./

i/ ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133,poz. 872 z póź. zm./

j/ ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2018 r, poz. 2067 ze zm./

k/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./

l/ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2019 r., poz. 351./

m/ ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z póź.zm./

n/ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm./

o/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- /t.j. Dz.U. z 2018 , poz. 1986 z póź. zm./

 

Komentarze do: “Czy były kandydat na wójta zostanie dyrektorem w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Zamojskiego?

 1. Wróg Publiczny

  Uważam, że poruszony temat jest ciekawy, jednakże nie ma Pan redaktor żadnego wpływu na dalszy rozwój wydarzeń. Poza tym społeczeństwu takie praktyki nie przeszkadzają. Rzekł bym nawet,że jest to nieodłączny element naszej kultury. Po co więc zawracać Wisłę kijem? Pielęgnujmy to co nasze, tradycję, historię i obyczaje. Bądźmy patriotami. Z drugiej jednak strony przed ubiegłorocznymi wyborami, również słyszano głosy, że „R. w wyborach na 100% popłynie”. Jak widać prognoza okazała się nietrafna. Wie Pan redaktor…”coś za coś”. Rasumując : „Kiedy myślę Polska, widzę łany złocistego żyta kołyszące się na wietrze…”

  Reply
 2. Reginis

  Co do „R”, to były pojedyncze głosy oraz pobożne życzenia. Co do braku wpływu na bieg wydarzeń, to się nie zgodzę. Co do pięlęgnowania tradycji i miejscowego folkloru, to i owszem – wyborne i inteligente, tylko że więkoszość weźmie to za dobrą monetę zapewne.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top