Czerwone kartki przy GOK GZ w Wysokiem po wnioskach mieszkańców

Dyrektor GOK GZ z/s w Wysokim apeluje do sprawców uszkodzenia mienia o dobrowolny kontakt celem polubownego załatwienia sprawy oraz opcjonalnej partycypacji w kosztach naprawy zniszczeń. Dyrektor zaznaczył, że sprawcy unikną dochodzenia policyjnego w przypadku dobrowolnego kontaktu. Takiej treści komunikat pojawił się kilka godzin po udzieleniu odpowiedzi na wniosek jednego z mieszkańców. Inny komunikat dotyczący zachowania ostrożności pojawił się po wniosku do wójta Gminy Zamość skierowany przez mieszkankę.

Treść wniosku mieszkanki Wysokiego do wójta Gminy Zamość:

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie prac naprawczych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem.

UZASADNIENIE

W ostatnim okresie w budynku GOK GZ w Wysokiem dokonano uszkodzenia mienia tj. zniszczono szyby zbrojone zabezpieczające dostęp do okien w piwnicy budynku. Najpierw porozbijane zostały zabezpieczenia okien przy wejściu bocznym, od strony sklepu spożywczego. Szkody nie zostały naprawione a tylko oznakowane kawałkiem plastikowej taśmy. W ostatnim czasie porozbijano także zabezpieczenia okien piwnicznych przy wejściu głównym do budynku od strony ulicy. Do dnia dzisiejszego są nieoznakowane. We wnękach okien piwnicznych leżą ostre kawałki szkła, gromadzą się śmieci, a z porozbijanego szkła wystają ostre elementy metalowe. W czasie ulewnego deszczu woda może z łatwością dostawać się do pomieszczeń piwnicznych. Taki stan jest zagrożeniem dla życia i zdrowia dla osób, w tym także dzieci, przebywających na terenie przyległym do budynku GOK GZ. Niebawem rozpoczyna się rok szkolny i dzieci przy budynku GOK GZ będzie przebywało jeszcze więcej. W najbliższą niedzielę, 3 września, zapewne wiele osób z regionu będzie tędy przejeżdżać w drodze na Dożynki Gminno-Parafialne w Bortatyczach, a taki widok stanowi wątpliwą wizytówkę naszej gminy.

Konieczności dbania o pozytywny wizerunek miejscowości i gminy oraz mienie gminne nie zauważają osoby, które pobierają niemałą dietę sołtysa czy radnego za działalność społeczną.

W dniu 26 sierpnia br. w budynku GOK GZ odbyło się zebranie wiejskie, na którym Pan był obecny, więc nie dołączam dokumentacji fotograficznej.

Mając na względzie atrakcyjność miejsca i korzystny wizerunek naszej miejscowości wnoszę o jak najszybsze pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniem

Po wniosku mieszkanki w miejscu niebezpiecznym  pojawiła się pierwsza czerwona kartka.

Drugi wniosek w sprawie aktu wandalizmu skierował mieszkaniec w trybie informacji publicznej do dyrektora GOK GZ z następującymi pytaniami:

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktu wandalizmu przy GOK GZ z/s w Wysokiem a w szczególności:

Proszę o wskazanie daty ujawnienia wybicia szyb zbrojonych w oknach piwnicznych. Czy zapis monitoringu odnotował zdarzenie związane z aktem wandalizmu? Czy zdarzenie zostało zgłoszone policji? Jeżeli tak to proszę o wskazanie daty zgłoszenia. Proszę o wskazanie kwoty naprawy uszkodzonych szyb.

Odpowiedź dyrektora na wniosek:

Po odpowiedzi na wniosek w trybie informacji publicznej w miejscu aktu wandalizmu pojawiła się kolejna czerwona karta z apelem do sprawcy zdarzenia:

Rozpatrzenie wniosków kierowanych przez mieszkańców kończy się czerwoną kartką przed siedzibą GOK GZ z/s w Wysokiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top