Burzliwe obrady Rady Gminy Sitno

W dniu 17 marca 2023 r. odbyła się LI sesja Rady Gminy Sitno. W sesji licznie uczestniczyli mieszkańcy miejscowości Jarosławiec wraz z sołtysem Krzysztofem Ożóg  oraz Poseł RP Sławomir Zawiślak i radny Powiatu w Zamościu Janusz Brzozowski.

Burzliwy przebieg sesji miał miejsce w punkcie dotyczącym rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, odcinek 6 węzeł ZamośćWschód wraz z węzłem węzeł Zamość Południe przez miejscowość Jarosławiec gmina Sitno,
w części dotyczącej DK74.

 

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

a) w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Zamość przy realizacji zadania polegającego na
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Zamość (362),

b) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (363),

c) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy
drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, odcinek 6 węzeł ZamośćWschód wraz
z węzłem węzeł Zamość Południe przez miejscowość Jarosławiec gmina Sitno,
w części dotyczącej DK74 (364),

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sitno na rok 2023 (365),

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 2034 (366)

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych odpowiedzi.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

W celu obejrzenia transmisji  zapraszamy do serwisu https://sitno.sesja.pl

 

źródło: UG Sitno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top